REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-05-09 04:59:54

ユーザー名 Ciel / Ruenis
REV.ユーザーID 76435928
コメント 2016/3/7:素晴らしいハンター。ついに4桁になりました´ω`
http://cxbrank.maplia.jp/view/00652
https://revrank.maplia.jp/sunrise/view/00057
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 173譜面 MASTER以上クリア譜面数 78譜面
Sランク以上クリア譜面数 95譜面 S+ランク以上クリア譜面数 50譜面
S++ランククリア譜面数 31譜面 最高クリアレベル Lv.78
フルコンボ譜面数 40譜面 最高フルコンボレベル Lv.56
100%クリア譜面数 1譜面 最高100%クリアレベル Lv.17
ULTIMATE譜面数 24譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.54
MASTER以上ULT譜面数 9譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.54

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
B
14240
28.80
F
17210
60.30%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71
AHEAD
 
 
 
S
21050
31.18
81.55%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [S]
All You Need Is Beat(s)
 
 
S
17980
27.06
A+
19940
38.85
82.85% 67.45%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S
15840
28.43
79.57%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36
Amateras
 
 
 
 
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65
angelik-vice
 
 
A
24260
35.84
 
64.94%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
F
14760
 
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70
Azitate
 
 
S+
25890
56.26
B
24760
37.79
93.31% 54.32%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 [S] Lv.70
BLEEZE
S++
4260
10.69
S
5060
15.48
 
S+
17110
38.54
99.14% 88.78% 82.99%
Lv.9 [U] FC Lv.16 [S] Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
S++
7560
14.24
A+
11250
16.50
A
18020
29.92
S
26930
46.56
99.50% 75.75% 73.68% 73.64%
Lv.12 [U] FC Lv.22 Lv.41 Lv.58 [S]
Blue Destiny Blue ETERNAL
S++
5020
10.58
 
 
A+
22900
44.95
98.64% 73.74%
Lv.9 [U] FC Lv.16 Lv.36 Lv.56 [S]
Break a spell
 
 
 
S
16470
37.80
84.33%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45
Break down
 
 
 
A+
22140
50.16
80.94%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [S]
Chase the WAVE
 
 
S+
18910
27.59
A+
27740
40.02
89.28% 69.85%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58
CHiLD
-error-
 
 
 
S
16190
29.58
87.35%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34
Climaxxx Party
 
 
 
A+
23190
41.18
71.77%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S
16910
36.71
72.64%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
S++
5230
10.46
S++
8850
20.40
 
S
24030
35.87
97.96% 100.00% 78.50%
Lv.9 [U] FC Lv.17 [U] FC Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
S
17110
30.39
80.61%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
B+
26390
39.59
 
66.79%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80
DEEP PURPLE
 
 
A+
14620
35.64
B+
18890
34.55
66.88% 54.87%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64
Destrudo
 
 
 
 
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62
Devil's Classic
 
 
A+
26150
29.20
F
30970
73.40%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49
DYNAMITE SENSATION REV.
S++
6460
9.49
S++
9170
21.38
A
16930
32.13
B+
27900
46.79
99.41% 99.20% 63.64% 60.41%
Lv.8 [U] FC Lv.18 [U] FC Lv.51 Lv.78
EMERALD♡KISS
S
11260
15.95
B+
12680
18.90
A+
30930
38.68
 
84.05% 63.34% 73.50%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85
Firefox
 
 
A+
15000
27.36
A
22560
35.34
76.65% 62.88%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57
Five
 
 
A
14020
23.68
A
23180
40.25
64.05% 66.40%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
S++
4970
7.31
S++
9270
19.40
S
24970
32.80
95.75% 97.54% 82.33%
Lv.6 Lv.7 [S] FC Lv.20 FC Lv.40
Get the glory
 
S+
8990
17.39
 
S
21390
43.12
93.78% 88.79%
Lv.6 Lv.17 [S] FC Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
A+
22980
39.75
B
23580
40.47
75.16% 57.33%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71
GLOW
 
 
 
S++
28620
48.38
96.88%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
 
 
A
16790
25.46
 
67.40%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68
Hello, Mr.crosbie
 
 
S
14470
31.81
S
20180
44.08
86.84% 76.73%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58
HISTORIA
 
 
 
 
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56
Hopes Bright
 
 
 
S
18100
34.32
78.56%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
S++
12730
26.12
B
11380
28.62
99.16% 54.52%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 [S] FC Lv.53
I Believe Someday
 
 
 
 
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
S++
6640
18.80
A
11290
21.46
A+
19020
33.12
A
29600
46.08
98.00% 74.32% 72.54% 64.61%
Lv.16 [U] FC Lv.29 Lv.46 Lv.72
Inner Urge
 
 
A
14510
24.84
S
19440
36.48
69.91% 76.52%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
B+
16280
25.83
 
63.39%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55
killy killy JOKER
 
S++
9770
13.87
A
14190
24.35
B+
23280
37.80
97.58% 58.90% 60.00%
Lv.6 Lv.13 [S] FC Lv.42 Lv.63
Landing on the moon
 
 
S+
17970
31.58
S++
24770
57.03
87.61% 97.17%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S
25040
37.00
74.81%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50
Light My Fire
 
 
A+
14090
23.75
A
18420
33.48
72.32% 62.10%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
 
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53
Perfect laughter
 
 
 
A+
23170
36.21
71.81%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65
PIG-O
 
 
 
 
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59
Pinky Magic
 
 
A
15410
29.47
 
67.90%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74
Planet Calling
 
 
S
13290
29.52
A+
25840
42.58
82.56% 79.47%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S]
Power
 
 
S
14830
36.36
F
13390
87.66%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S++
26270
52.99
96.97%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
B+
15400
25.51
 
58.82%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
S++
4230
6.98
 
A+
14680
27.54
A
24480
43.40
97.59% 81.15% 70.08%
Lv.6 [U] FC Lv.18 Lv.34 Lv.62
Road of Resistance
 
 
S
11050
29.88
 
83.67%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 [S] Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
C
13960
25.48
 
52.16%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
A+
6670
13.53
 
S
21670
37.73
82.26% 77.61%
Lv.7 Lv.15 [S] Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
S++
25360
57.02
96.91%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U] FC
some day
(instrumental)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81
SOMEDAY
-00.prologue-
S++
4910
7.11
S++
9230
18.80
S+
16630
33.48
A+
29210
45.54
99.29% 98.88% 93.63% 69.34%
Lv.6 [U] FC Lv.16 [U] FC Lv.36 FC Lv.66
Spica
 
 
 
S+
30210
58.52
95.94%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [S] FC
Street Fighter V
 
 
 
S
17240
46.00
82.40%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 [S]
Summer End Anthem
 
 
 
 
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79
Sundrop
 
 
 
 
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75
Techno Highway
 
 
A+
19870
26.98
B
19410
29.07
71.18% 57.71%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S
24130
33.43
76.01%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
S+
22440
35.93
A+
26040
47.43
86.08% 77.89%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] Lv.56 [S]
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
A+
20420
39.89
70.23%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
S+
17640
33.32
S
20810
41.34
98.34% 80.14%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 FC Lv.47 [S]
Tomorrow
 
 
 
S++
19400
51.74
98.23%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 [U] FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
22670
51.21
97.53%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S
19820
47.19
78.43%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55 [S]
→unfinished→
 
 
S
13350
28.80
S
18570
40.50
90.37% 81.60%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50
Venerated
 
 
A
12950
27.95
A
20180
44.19
65.34% 65.13%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
 
 
S
22550
43.44
79.53%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55
WE GO
 
S++
9520
17.27
S
21040
28.22
A+
21140
37.80
96.19% 83.93% 70.75%
Lv.10 Lv.18 FC Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
A+
12800
24.32
S
18120
42.12
76.60% 81.93%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52
YEJI
 
 
 
B
18060
33.39
53.87%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63
雨の音が虹を呼ぶ
S++
4480
5.64
A+
5660
8.51
B
8700
14.30
S+
21630
54.70
94.57% 71.42% 55.62% 97.40%
Lv.6 FC Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
S++
8050
14.54
S
12250
23.40
S
19570
29.64
97.91% 90.12% 78.54%
Lv.7 Lv.15 FC Lv.26 Lv.38
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
S
16970
30.80
 
79.82%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
S+
30.69
A
39.53
93.56% 67.00%
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
S
3880
4.99
S++
4870
9.90
S
9210
23.16
B+
10720
20.52
91.11% 90.28% 81.83% 57.44%
Lv.5 [S] FC Lv.10 [S] FC Lv.26 [S] Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
S
13750
24.64
S
21090
42.35
88.79% 78.30%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [S]
キミとMUSIC
 
 
 
S+
27600
56.43
96.80%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
 
 
A+
20290
27.20
 
68.97%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66
古代の息吹き
 
 
 
A
15850
28.35
63.58%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S
14010
30.10
70.91%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
S++
4340
6.91
 
 
S
23400
37.42
96.92% 81.32%
Lv.6 [U] FC Lv.17 Lv.30 Lv.42 [S]

-show-
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51
生々世々
 
 
 
A+
24060
42.54
75.69%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [S]
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
S
10960
21.49
B+
20490
25.20
 
86.41% 56.24%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
A+
26380
42.60
71.88%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60
堕罪
 
 
 
 
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
S++
4820
5.70
S+
5900
14.50
A+
11740
26.25
S
17880
33.96
95.55% 93.16% 75.52% 79.75%
Lv.5 [U] FC Lv.13 [U] Lv.35 Lv.43
月鳴
-moonlit urge-
 
 
A
17570
27.09
A
23750
37.21
63.29% 61.95%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
S+
10500
24.07
B
13190
31.20
B+
23440
43.32
83.72% 52.07% 57.74%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
S++
9140
10.78
S
11100
16.15
C
15420
21.05
B+
26790
39.68
98.53% 85.10% 54.38% 62.43%
Lv.11 FC Lv.19 Lv.39 Lv.64
ドーナツホール
 
S
10490
18.91
 
 
86.06%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54
ピコラセテ
 
S++
11800
16.17
A
19260
24.70
S
36870
55.17
98.51% 65.06% 76.92%
Lv.8 Lv.15 [S] FC Lv.38 Lv.66 [S]
フローライト
 
S++
8010
16.49
S+
14240
24.60
S+
21320
34.80
97.59% 82.30% 87.02%
Lv.8 Lv.17 FC Lv.30 Lv.40
ホコロビシロガールズ
 
 
 
B+
28520
39.75
56.84%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71
星達のメロディ
 
 
A
13830
24.12
B+
16840
29.28
67.92% 61.48%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48
ホントのワタシ
 
 
 
S+
23420
60.42
95.52%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
A+
5700
9.45
S+
11550
25.34
B+
11200
21.45
A
20570
39.43
86.75% 96.66% 55.01% 68.33%
Lv.11 Lv.22 [U] FC Lv.39 Lv.58
メモリーズ
 
S++
7800
14.54
A+
11550
21.56
S+
21170
36.12
97.89% 77.78% 84.90%
Lv.8 Lv.15 FC Lv.28 Lv.43
ユメミル船
 
 
 
B+
19960
34.21
58.65%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia