REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-27 05:13:42

ユーザー名 hi-low
REV.ユーザーID 57060485
コメント はいひろうさんです
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 126譜面 MASTER以上クリア譜面数 110譜面
Sランク以上クリア譜面数 126譜面 S+ランク以上クリア譜面数 123譜面
S++ランククリア譜面数 74譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 99譜面 最高フルコンボレベル Lv.85
100%クリア譜面数 14譜面 最高100%クリアレベル Lv.56
ULTIMATE譜面数 62譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 50譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
S++
10.80
 
 
S++
84.33
100.00% 99.50%
Lv.9 [U] FC Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
S++
41.56
99.72%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
48.71
84.91%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
42.76
99.14%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
 
S++
77.22
99.52%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
S+
96.42
98.41%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82 [U] FC
Another Essence
 
 
 
S++
82.32
98.60%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S++
83.14
99.92%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
 
 
S+
42.30
90.57%
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
 
 
 
S++
68.19
98.97%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S+
66.52
99.06%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S+
39.59
88.29%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45
Break down
 
 
 
S++
56.42
99.64%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 FC
Chase the WAVE
 
 
 
S++
68.90
99.71%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S++
40.39
99.65%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
S++
57.42
99.46%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S++
49.98
98.38%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51 FC
D.O.B.
 
 
 
S+
42.32
92.56%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
S++
38.00
100.00%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S++
95.02
99.71%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
S+
76.02
99.41%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U] FC
Destrudo
 
 
 
S+
65.47
96.32%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [S] FC
Devil's Classic
 
 
 
S++
95.02
99.59%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
46.55
95.74%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S++
92.65
99.42%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
 
 
S+
59.14
S++
100.96
93.31% 99.79%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 [U] Lv.85 [U] FC
Firefox
 
 
 
S++
67.70
99.81%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U] FC
Five
 
 
 
S+
54.29
89.43%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
S+
47.02
98.61%
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40 [U] FC
Get the glory
 
 
 
S++
48.01
98.07%
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49 FC
Giant Killing
 
 
 
S++
74.96
96.92%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [S] FC
GLOW
 
 
 
S+
41.58
99.64%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 FC
Heartstrings
 
 
 
S++
80.78
99.67%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S+
56.26
97.56%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 FC
HISTORIA
 
 
 
S++
55.44
99.32%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 FC
Hopes Bright
 
 
 
S+
39.16
89.14%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
 
S++
51.94
98.25%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53 FC
I Believe Someday
 
 
 
S++
91.71
98.07%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78 [U] FC
I.D.
 
 
 
S+
84.67
98.78%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S+
43.19
90.07%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
 
S++
65.32
99.58%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
 
 
S+
57.96
92.35%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63
Landing on the moon
 
 
S+
31.94
S++
58.21
88.95% 99.05%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S++
49.49
99.57%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 FC
Light My Fire
 
 
 
S+
49.67
92.00%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
S++
67.70
99.61%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 [U] FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
52.46
99.50%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 FC
Perfect laughter
 
 
 
S+
60.58
99.18%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 [U] FC
Phase Angel
 
 
 
S++
77.22
99.79%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
 
S+
69.37
98.50%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
 
S++
87.01
98.58%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
 
 
S++
53.36
99.88%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S] FC
Power
 
 
S
33.64
S++
81.13
85.28% 98.99%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69 [U] FC
Re:Milky way
 
 
 
S++
54.63
99.87%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
S+
64.44
93.35%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 [S]
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
S+
74.47
98.12%
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76 FC
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
55.18
89.20%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62
Road of Resistance
 
 
 
S+
44.50
89.79%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S++
91.46
99.06%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [U] FC
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
S+
46.06
94.70%
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
S++
64.15
99.74%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U] FC
some day
(instrumental)
 
 
 
S+
95.24
98.17%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S++
78.39
99.24%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S++
67.20
100.00%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
S++
50.49
99.00%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 FC
Summer End Anthem
 
 
 
S++
93.85
99.37%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S++
89.10
99.45%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
S+
50.49
99.40%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
38.72
88.96%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
S+
28.97
S++
55.44
85.64% 99.29%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] Lv.56 FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S++
55.85
98.47%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
S++
8.40
S++
15.60
S++
40.39
S++
55.83
100.00% 100.00% 99.79% 99.70%
Lv.7 [U] FC Lv.13 [U] EXC Lv.34 [U] FC Lv.47 [U] FC
Tomorrow
 
 
 
S+
43.12
98.40%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
44.00
100.00%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 FC
Ultra Street Fighter IV
S++
16.80
S++
25.20
S++
44.40
S++
66.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Lv.14 [U] FC Lv.21 [U] FC Lv.37 [U] FC Lv.55 [U] FC
→unfinished→
 
 
 
S+
47.00
94.01%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50
Venerated
 
 
 
S+
66.64
98.10%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 FC
ViViD
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S+
51.84
96.50%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
S+
48.88
94.57%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52
YEJI
 
 
 
S+
61.74
98.33%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S++
46.53
99.54%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S+
33.82
89.27%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
64.17
93.84%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
S++
39.19
S++
70.08
99.60% 99.75%
Lv.10 Lv.17 Lv.33 [U] FC Lv.59 [U] FC
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S
30.59
85.40%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
59.38
99.21%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
S++
48.51
99.38%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 FC
光年
(konen)
 
 
 
S+
78.39
99.28%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
S+
43.65
97.80%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45 FC
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S++
42.14
98.33%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43 FC
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
44.80
97.62%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [S] FC

-show-
 
 
 
S+
46.92
92.71%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51
生々世々
 
 
 
S++
52.46
99.26%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
S
36.90
S+
83.14
82.91% 99.18%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
58.80
98.47%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 FC
堕罪
 
 
 
S++
86.71
99.22%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [U] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S+
37.41
87.66%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
58.56
96.74%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [S] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S+
90.28
99.09%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
63.35
99.44%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 FC
ドーナツホール
 
 
 
S++
64.80
100.00%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
 
 
S++
72.85
98.65%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S++
39.19
98.77%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S++
84.33
99.52%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S+
51.21
97.53%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [S] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
52.46
99.59%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 FC
海色
S++
13.20
S++
26.40
S++
46.32
S++
68.90
100.00% 100.00% 99.41% 99.53%
Lv.11 [U] FC Lv.22 [U] FC Lv.39 [U] FC Lv.58 [U] FC
メモリーズ
 
 
 
S++
42.57
99.56%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 FC
ユメミル船
 
 
 
S+
58.40
99.03%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia