REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-09 05:28:13

ユーザー名 taimu
REV.ユーザーID 71406144
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 70譜面 MASTER以上クリア譜面数 70譜面
Sランク以上クリア譜面数 70譜面 S+ランク以上クリア譜面数 70譜面
S++ランククリア譜面数 45譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 55譜面 最高フルコンボレベル Lv.85
100%クリア譜面数 7譜面 最高100%クリアレベル Lv.80
ULTIMATE譜面数 66譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 66譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S+
74.12
87.84%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U]
AHEAD
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
65.42
94.91%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [U]
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
 
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36
Amateras
 
 
 
S++
77.22
99.68%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
S++
96.42
98.85%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82 [U] FC
Another Essence
 
 
 
S++
76.21
99.45%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S++
83.14
99.92%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
 
 
 
S++
61.15
98.97%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S+
66.52
99.06%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S+
48.60
90.69%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [U]
Break down
 
 
 
S++
60.58
99.88%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U] FC
Chase the WAVE
 
 
 
S+
62.62
90.84%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U]
CHiLD
-error-
 
 
 
 
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34
Climaxxx Party
 
 
 
S+
65.42
94.13%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [U]
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
 
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
S++
54.63
99.50%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 [U] FC
day by day
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S++
96.00
100.00%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
 
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64
Destrudo
 
 
 
 
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62
Devil's Classic
 
 
 
S++
95.02
99.94%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
57.61
98.58%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [U] FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S++
92.65
99.34%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
 
 
 
S++
100.96
99.89%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U] FC
Firefox
 
 
 
S++
65.65
99.90%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U] FC
Five
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
 
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
 
S+
79.96
98.25%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [U] FC
GLOW
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42
Heartstrings
 
 
 
S++
80.78
99.35%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S+
67.51
97.56%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
 
 
S++
60.98
99.61%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [S] FC
Hopes Bright
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
 
 
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53
I Believe Someday
 
 
 
S+
91.71
98.40%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78 [U] FC
I.D.
 
 
 
S+
84.67
98.94%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S+
51.82
90.72%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [U]
Iroha
 
 
 
S++
65.32
99.58%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
 
 
S+
60.98
88.43%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63 [S]
Landing on the moon
 
 
 
S++
58.80
100.00%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S+
58.78
98.51%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Light My Fire
 
 
 
 
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
63.60
100.00%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 [U] FC
Perfect laughter
 
 
 
 
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
S++
78.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
 
S+
69.37
98.50%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
 
S++
87.90
99.08%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
 
 
S++
53.90
100.00%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S] FC
Power
 
 
 
S++
81.13
98.86%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 Lv.69 [U] FC
Re:Milky way
 
 
 
 
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46
REPLAY
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
S++
90.28
99.42%
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76 [U] FC
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
67.70
91.28%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [U]
Road of Resistance
 
 
 
S+
57.00
95.17%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50 [U]
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S++
91.46
99.63%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [U] FC
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
 
 
 
S++
96.21
99.04%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
 
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66
Spica
 
 
 
S+
65.84
98.44%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
S++
93.85
99.03%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S++
86.71
99.72%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
 
S++
66.52
99.69%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
60.19
88.35%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 [U]
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S++
55.27
98.37%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 [U] FC
Tomorrow
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44
Touch Of Gold
 
 
 
 
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S+
58.08
88.58%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55 [U]
→unfinished→
 
 
 
S+
56.40
94.45%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U]
Venerated
 
 
 
S++
80.78
99.55%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [U] FC
ViViD
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
S++
61.76
99.25%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 [U] FC
YEJI
 
 
 
S++
74.83
99.37%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S++
56.40
100.00%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
72.09
95.23%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U]
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
 
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
59.38
99.47%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49
光年
(konen)
 
 
 
S++
71.28
99.92%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
49.39
98.67%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [U]

-show-
 
 
 
S+
58.75
96.35%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [U]
生々世々
 
 
 
S++
57.70
99.38%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [S] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S++
83.14
99.72%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
71.28
99.90%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S++
86.71
99.22%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [U] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
 
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
 
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S++
90.28
99.67%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
76.02
99.44%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [U] FC
ドーナツホール
 
 
 
S++
64.15
99.59%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
 
 
S++
78.39
99.17%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S++
84.33
99.72%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S+
49.89
99.01%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
 
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53
海色
 
 
 
S++
68.90
99.76%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 [U] FC
メモリーズ
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43
ユメミル船
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia