REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-27 15:56:12

ユーザー名 いねね
REV.ユーザーID 71518852
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 138譜面 MASTER以上クリア譜面数 108譜面
Sランク以上クリア譜面数 130譜面 S+ランク以上クリア譜面数 112譜面
S++ランククリア譜面数 48譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 94譜面 最高フルコンボレベル Lv.81
100%クリア譜面数 5譜面 最高100%クリアレベル Lv.60
ULTIMATE譜面数 69譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.81
MASTER以上ULT譜面数 67譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.81

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S+
84.33
99.17%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
S+
39.90
95.27%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
66.12
96.72%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
37.24
97.93%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
S++
57.60
S++
76.42
100.00% 98.26%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 [U] FC Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
A+
38.08
S
59.85
68.62% 73.29%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
A+
29.64
S+
79.80
76.38% 95.57%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S+
68.60
98.50%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 FC
BLEEZE
 
S+
16.18
 
S++
55.27
92.12% 98.85%
Lv.9 Lv.16 [S] Lv.31 Lv.47 [U] FC
Blue Destiny Blue
S++
12.00
S+
21.56
S
27.72
S++
62.51
100.00% 98.06% 84.14% 98.56%
Lv.12 FC Lv.22 FC Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S++
65.84
98.36%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S+
45.03
91.15%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [S]
Break down
 
 
 
S++
56.42
99.17%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 FC
Chase the WAVE
 
 
 
S+
67.51
97.92%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S++
36.81
99.14%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
S++
68.90
99.78%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [U] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S+
53.85
96.32%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51 [S] FC
D.O.B.
 
 
 
S+
44.52
88.50%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 [S]
day by day
 
 
 
S++
44.67
98.95%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 [U] FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S++
94.06
98.93%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
S
36.55
S+
75.25
85.99% 98.04%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U] FC
Destrudo
 
 
 
S+
72.16
97.72%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U] FC
Devil's Classic
 
 
 
S+
93.12
97.54%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
47.43
88.06%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [S]
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
S+
42.24
S++
89.84
96.74% 96.70%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 FC Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
 
 
S+
56.43
A+
62.04
98.70% 73.85%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 [U] FC Lv.85
Firefox
 
 
S+
31.35
S++
66.33
98.06% 97.91%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 FC Lv.57 [U] FC
Five
 
 
 
S+
59.71
89.24%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61 [S]
Flowerwall
 
S++
7.53
 
S++
42.76
98.78% 99.24%
Lv.6 Lv.7 [S] FC Lv.20 Lv.40 [U] FC
Get the glory
 
S
17.95
 
S+
57.03
96.30% 97.25%
Lv.6 Lv.17 [S] FC Lv.37 Lv.49 [U] FC
Giant Killing
 
 
 
S++
82.63
97.33%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [U] FC
GLOW
 
 
 
S++
40.39
99.64%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
 
 
S
25.80
S+
79.96
86.64% 98.21%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S+
67.51
97.17%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
 
 
S+
55.44
99.22%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 FC
Hopes Bright
 
 
 
S++
46.56
97.13%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 [U] FC
Human Nature
 
 
S+
25.86
S+
52.92
98.61% 98.57%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 [S] FC Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
 
 
 
A+
56.15
72.99%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
 
 
 
S++
83.79
97.81%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S
45.40
86.52%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [S]
Iroha
 
 
 
S++
64.68
98.66%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
S+
12.28
S
20.79
S+
56.43
86.20% 77.95% 98.04%
Lv.6 Lv.13 [S] Lv.42 Lv.63 [U] FC
Landing on the moon
 
 
S+
31.58
S++
54.63
87.42% 99.32%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S+
48.00
96.19%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 FC
Light My Fire
 
 
 
S+
45.35
84.10%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
S+
66.33
97.52%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 [U] FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
62.95
99.50%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 [U] FC
Perfect laughter
 
 
 
S+
59.35
97.77%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 [U] FC
Phase Angel
 
 
 
S+
75.66
97.80%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
 
S++
69.37
98.63%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
A+
33.43
S++
87.01
76.36% 98.24%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
 
 
S++
53.36
99.29%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [U] FC
Power
 
 
S
32.07
A
46.22
81.24% 67.67%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S++
55.20
100.00%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
S++
74.83
99.15%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 [U] FC
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
72.16
97.38%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [U] FC
Road of Resistance
 
 
S+
29.98
S++
48.50
94.43% 97.79%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 [S] Lv.50 FC
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
S
31.92
S
66.06
76.68% 81.47%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [S]
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
S
15.51
 
S+
48.87
94.63% 97.08%
Lv.7 Lv.15 [S] FC Lv.37 Lv.49 [U] FC
Silbury Sign
 
 
 
S++
63.50
98.71%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U] FC
some day
(instrumental)
 
 
 
S++
94.28
97.77%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S+
77.61
98.82%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S++
66.52
99.06%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
S+
48.96
96.84%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 FC
Summer End Anthem
 
 
S
45.03
S+
91.94
79.07% 97.37%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S+
87.30
97.91%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
S+
42.84
95.63%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S
40.17
83.16%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44 [S]
The Signs Of The Last Day
 
 
S++
33.41
S++
66.52
98.24% 99.09%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] FC Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S++
56.08
97.52%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 [U] FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
41.34
80.51%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 [S]
Tomorrow
 
 
 
S++
51.74
98.58%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 [U] FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
52.27
99.13%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S+
47.85
87.80%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
 
S+
50.58
92.62%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [S]
Venerated
 
 
 
S+
65.28
96.75%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 FC
ViViD
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S+
48.06
89.67%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
S+
53.19
93.23%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 [S]
YEJI
 
 
 
S+
61.10
97.09%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S++
48.69
99.54%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S+
37.23
98.77%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
65.54
95.94%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S
28.50
72.33%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36 [S]
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
49.50
97.64%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [S] FC
キミとMUSIC
 
 
 
S++
47.50
99.26%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
 
 
S+
31.67
S++
78.39
96.15% 99.68%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 FC Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
S+
42.75
95.09%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S
36.98
86.08%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
44.35
96.56%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [S] FC

-show-
 
 
 
S+
47.12
91.97%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [S]
生々世々
 
 
 
S+
62.32
98.52%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
S
36.90
S+
82.32
82.01% 98.44%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
72.00
100.00%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
A
24.79
S+
84.97
67.97% 97.82%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [U] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S
37.82
80.80%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [S]
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
66.81
97.86%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S+
65.35
86.72%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
60.16
94.98%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 FC
ドーナツホール
 
 
 
S++
64.15
99.59%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
S++
16.33
 
S++
66.33
99.11% 97.15%
Lv.8 Lv.15 [S] FC Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S+
36.00
90.07%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S++
84.33
99.58%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
A+
20.72
S++
46.87
74.36% 98.27%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
62.95
99.05%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
 
 
 
S
49.76
78.07%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 [S]
メモリーズ
 
 
 
S+
38.70
90.61%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43
ユメミル船
 
 
 
S+
62.84
97.78%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia