REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-26 00:08:25

ユーザー名 定時には必ず帰る
REV.ユーザーID 86007980
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 143譜面 MASTER以上クリア譜面数 109譜面
Sランク以上クリア譜面数 138譜面 S+ランク以上クリア譜面数 136譜面
S++ランククリア譜面数 93譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 130譜面 最高フルコンボレベル Lv.81
100%クリア譜面数 21譜面 最高100%クリアレベル Lv.65
ULTIMATE譜面数 113譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.81
MASTER以上ULT譜面数 103譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.81

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S+
84.33
99.17%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
S++
39.60
100.00%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S++
68.19
98.53%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
38.40
100.00%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
 
S++
74.08
98.34%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
A+
61.50
75.12%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
B+
9.10
A
19.50
S+
43.52
S++
82.32
69.09% 78.70% 93.54% 98.75%
Lv.11 [U] Lv.25 Lv.50 [U] Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S+
83.14
99.10%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
S++
17.60
S+
30.07
S+
54.14
100.00% 97.56% 96.47%
Lv.9 Lv.16 [U] FC Lv.31 FC Lv.47 [U] FC
Blue Destiny Blue
S++
14.40
 
 
S+
61.76
100.00% 99.43%
Lv.12 [U] EXC Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S++
66.52
99.76%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S++
53.46
99.44%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [U] FC
Break down
 
 
 
S++
60.58
99.52%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U] FC
Chase the WAVE
 
 
 
S++
68.90
99.90%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S++
37.20
100.00%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
S++
68.90
99.13%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [U] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S++
59.97
98.52%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51 [U] FC
D.O.B.
 
 
 
S+
54.63
99.12%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 [U] FC
day by day
 
 
 
S++
37.62
99.47%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S+
94.06
98.79%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
S+
75.25
98.63%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U] FC
Destrudo
 
 
 
S++
73.64
99.56%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U] FC
Devil's Classic
 
 
 
S++
95.02
99.19%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
57.03
97.80%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [U] FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S+
91.71
98.18%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
 
 
 
S
81.33
87.87%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [S]
Firefox
S+
6.72
S++
15.43
S++
38.00
S++
67.70
96.86% 99.44% 99.55% 99.43%
Lv.7 Lv.13 [U] FC Lv.36 [U] FC Lv.57 [U] FC
Five
 
S++
21.60
 
S++
64.68
100.00% 98.72%
Lv.10 Lv.18 [U] FC Lv.37 Lv.61 [U] FC
Flowerwall
 
S++
7.70
 
S++
42.76
100.00% 99.74%
Lv.6 Lv.7 [S] FC Lv.20 Lv.40 [U] FC
Get the glory
 
S++
18.51
 
S++
58.21
99.32% 99.17%
Lv.6 Lv.17 [S] FC Lv.37 Lv.49 [U] FC
Giant Killing
 
 
 
S+
82.63
97.00%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [U] FC
GLOW
 
 
 
S++
40.39
99.52%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
 
S++
17.82
S++
29.70
S++
80.78
99.62% 99.44% 99.27%
Lv.8 Lv.18 FC Lv.38 FC Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S++
68.19
98.97%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
 
 
S++
66.52
99.90%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
S++
47.50
99.45%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 [U] FC
Human Nature
 
 
S++
26.40
S++
52.92
100.00% 98.57%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 [S] FC Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
 
 
 
S+
88.92
95.71%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78 [U]
I.D.
 
S++
29.00
 
S++
85.53
100.00% 99.35%
Lv.16 Lv.29 FC Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S++
57.60
100.00%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [U] FC
Iroha
 
 
 
S++
65.32
99.48%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
S++
14.30
S+
25.38
S++
56.43
100.00% 94.40% 98.04%
Lv.6 Lv.13 [S] FC Lv.42 FC Lv.63 [U] FC
Landing on the moon
 
 
S++
35.92
S++
54.63
99.80% 99.86%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] FC Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S++
59.38
99.47%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Light My Fire
 
 
 
S+
63.50
98.27%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [U] FC
Metallical parade
 
 
 
S++
67.70
99.71%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 [U] FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S+
62.32
98.65%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 [U] FC
Perfect laughter
 
 
 
S++
59.97
98.59%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 [U] FC
Phase Angel
 
S++
16.00
 
S++
78.00
100.00% 100.00%
Lv.9 Lv.16 FC Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
 
S++
70.08
99.31%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
S++
23.75
 
S++
87.01
99.58% 98.49%
Lv.16 Lv.24 FC Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
F
F
S++
52.81
99.17%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [U] FC
Power
 
 
S
32.86
S++
81.13
83.00% 98.99%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69 [U] FC
Re:Milky way
 
 
 
S++
54.63
99.87%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
S++
68.19
98.41%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 [U] FC
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
S+
89.36
98.37%
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76 [U] FC
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
72.91
98.25%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [U] FC
Road of Resistance
 
 
S++
30.94
S+
58.78
97.46% 98.06%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 [S] FC Lv.50 [U] FC
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S++
90.55
98.19%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [U] FC
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
S++
16.50
 
S++
49.89
100.00% 99.07%
Lv.7 Lv.15 [S] FC Lv.37 Lv.49 [U] FC
Silbury Sign
 
 
 
S+
64.15
99.09%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U] FC
some day
(instrumental)
 
 
 
S++
95.24
98.09%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S++
78.39
99.66%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S++
65.84
98.12%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
S+
59.97
98.67%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 [U] FC
Summer End Anthem
 
 
 
S+
91.94
97.92%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S+
88.20
98.63%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
S+
31.35
S++
55.53
95.88% 99.70%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [U] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
51.74
98.96%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44 [U] FC
The Signs Of The Last Day
E
4.40
E
4.19
S++
33.41
S++
66.52
44.05% 21.21% 98.82% 99.49%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] FC Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
66.33
97.76%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 [U] FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
54.14
96.74%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 [U] FC
Tomorrow
 
 
 
S++
43.56
99.29%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
52.27
99.42%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S+
64.68
98.43%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55 [U] FC
→unfinished→
 
 
 
S++
58.78
98.68%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Venerated
 
 
 
S+
79.15
97.76%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [U] FC
ViViD
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S++
64.15
99.56%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54 [U] FC
X-encounter
 
 
 
S++
61.15
98.51%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 [U] FC
YEJI
 
 
 
S++
74.08
98.64%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S++
48.69
99.69%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S++
37.62
99.54%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
80.31
97.02%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U] FC
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S+
40.17
93.86%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36 [U] FC
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
58.78
98.30%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
S++
48.00
100.00%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
 
 
S++
32.66
S++
78.39
99.48% 99.28%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 FC Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
S++
53.46
99.12%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45 [U] FC
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S++
49.53
96.16%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43 [U] FC
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S++
49.39
98.54%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [U] FC

-show-
 
 
 
S+
59.97
98.66%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [U] FC
生々世々
 
 
 
S+
57.13
98.27%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [S] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S+
82.32
98.91%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
72.00
100.00%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S+
85.83
98.59%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [U] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S+
50.05
97.74%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [U] FC
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S++
68.90
99.25%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S+
89.36
98.27%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
75.25
98.80%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [U] FC
ドーナツホール
 
 
 
S++
64.15
99.19%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
S++
16.50
 
S++
78.39
100.00% 99.55%
Lv.8 Lv.15 [S] FC Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S++
47.50
99.38%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 [U] FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S+
83.48
98.01%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S+
48.87
97.16%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
62.95
99.86%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
S++
13.20
S+
21.54
S+
40.71
S+
58.20
100.00% 98.61% 87.69% 97.20%
Lv.11 [U] FC Lv.22 [S] Lv.39 [U] Lv.58 [U] FC
メモリーズ
 
 
 
S++
51.60
100.00%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 [U] FC
ユメミル船
 
S++
14.40
 
S++
64.42
100.00% 99.03%
Lv.6 Lv.12 [U] FC Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia