REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-05-07 12:27:40

ユーザー名 wand07
REV.ユーザーID 27745922
コメント アプリビーツ:http://cxbrank.maplia.jp/view/00389
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 94譜面 MASTER以上クリア譜面数 86譜面
Sランク以上クリア譜面数 89譜面 S+ランク以上クリア譜面数 72譜面
S++ランククリア譜面数 27譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 39譜面 最高フルコンボレベル Lv.80
100%クリア譜面数 2譜面 最高100%クリアレベル Lv.16
ULTIMATE譜面数 83譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 75譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S
42760
71.56
84.73%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U]
AHEAD
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S
27360
46.98
81.29%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
 
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36
Amateras
 
 
 
S+
44040
69.42
89.15%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U]
angelik-vice
 
 
F
35020
F
34270
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
 
S+
45450
76.42
91.57%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U]
Azitate
 
 
 
S++
49680
83.14
99.77%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
 
 
S+
19920
50.19
89.16%
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47 [U]
Blue Destiny Blue
 
 
 
S++
36440
68.90
99.07%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S+
30580
65.84
98.01%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S+
20190
48.06
89.95%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [U]
Break down
 
 
 
S+
30340
62.24
92.44%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U]
Chase the WAVE
 
 
S++
22910
36.81
S++
39250
68.19
99.83% 98.30%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 [U] FC Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S+
19840
39.16
96.41%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U]
Climaxxx Party
 
 
 
S+
31410
55.50
87.95%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [S]
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
 
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
S+
29370
49.68
90.37%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 [U]
day by day
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S+
51950
94.06
98.79%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
S+
38570
73.72
96.68%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U]
Destrudo
 
 
 
S+
32210
63.97
86.54%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U]
Devil's Classic
 
 
 
A+
52840
56.80
71.59%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S++
26400
57.61
98.06%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [U] FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S+
43390
87.04
93.82%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U]
EMERALD♡KISS
 
 
 
S
72970
91.80
90.33%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U]
Firefox
 
 
 
S+
38380
62.92
92.95%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U]
Five
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
S
28920
30.24
84.22%
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
 
S
38630
65.60
84.61%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [S]
GLOW
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42
Heartstrings
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68
Hello, Mr.crosbie
 
 
S+
17370
39.96
S+
27700
67.51
90.94% 97.82%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 [U] Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
 
 
S
36880
55.10
82.42%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [U]
Hopes Bright
 
 
 
S++
21840
46.06
96.72%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 [U] FC
Human Nature
 
 
 
 
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53
I Believe Someday
 
 
 
F
31360
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
S++
7760
19.20
S+
15300
34.45
S++
27160
54.63
S++
45360
84.67
100.00% 99.50% 99.86% 98.29%
Lv.16 [U] FC Lv.29 [U] FC Lv.46 [U] FC Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S+
24610
51.82
90.36%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [U]
Iroha
 
 
 
S+
35100
59.40
90.64%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U]
killy killy JOKER
 
 
 
S+
35550
63.50
84.61%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63 [U]
Landing on the moon
 
 
 
S+
27500
54.63
99.05%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S+
32850
50.40
84.97%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 [U]
Light My Fire
 
 
 
S+
29580
61.56
95.02%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [U] FC
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
 
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53
Perfect laughter
 
 
 
 
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
S++
35590
77.22
99.05%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
 
 
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59
Pinky Magic
 
 
 
 
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74
Planet Calling
 
 
 
S++
31710
53.36
99.88%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [U] FC
Power
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.38 Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S++
29460
54.63
99.87%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
F
20720
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
A+
34080
62.70
75.39%
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76 [S]
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
31730
66.21
89.26%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [U]
Road of Resistance
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
A+
41070
63.52
75.63%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [S]
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
S
23440
48.21
82.91%
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49 [U]
Silbury Sign
 
 
 
S+
28350
62.20
96.27%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U]
some day
(instrumental)
 
 
 
A+
40950
68.60
77.81%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [S]
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S++
44240
77.61
98.98%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S++
36370
66.52
99.16%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
A+
39870
56.09
71.41%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79
Sundrop
 
 
 
S+
38280
77.40
86.48%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U]
Techno Highway
 
 
 
S
33310
41.80
85.40%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [U]
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
33260
44.35
84.30%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44 [U]
The Signs Of The Last Day
 
 
 
 
Lv.10 Lv.21 Lv.38 Lv.56
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
28480
66.33
97.29%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 [U] FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
23330
48.49
86.07%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 [U]
Tomorrow
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44
Touch Of Gold
 
 
 
S++
26810
52.27
99.85%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S+
24040
57.42
87.94%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55 [U]
→unfinished→
 
 
 
S+
24720
51.58
86.93%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U]
Venerated
 
 
 
S
29440
67.72
83.24%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [U]
ViViD
 
 
 
S+
26390
63.36
96.27%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U]
WE GO
 
 
 
S+
30740
62.84
97.09%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54 [U] FC
X-encounter
 
 
 
S+
24070
56.78
91.44%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 [U]
YEJI
 
 
 
S+
33990
70.30
93.92%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U]
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S++
24520
48.69
99.69%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S++
24200
45.14
99.23%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 [U] FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S
32880
69.55
84.97%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U]
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
S
55.21
78.06%
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59 [U]
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S+
20460
36.28
89.05%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36 [U]
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
28470
58.78
98.95%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
S++
31460
47.50
99.87%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
 
 
 
S++
48560
78.39
99.92%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
S+
23580
48.06
89.59%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45 [U]
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S
20500
48.49
94.83%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43 [U]
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
26760
45.85
91.28%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [U]

-show-
 
 
 
S+
21070
56.91
93.08%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [U]
生々世々
 
 
 
S+
30600
62.95
99.26%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S+
51200
77.26
92.72%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U]
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
 
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60
堕罪
 
 
 
 
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S
19900
45.92
89.43%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [U]
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S
37270
61.48
84.88%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U]
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S
37200
66.03
79.50%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [S]
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S
40350
57.72
82.98%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [S]
ドーナツホール
 
 
 
S++
36110
64.15
99.59%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
 
 
S+
49390
77.61
99.17%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S++
23140
47.02
98.62%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 [U] FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S++
53700
84.33
99.65%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S
28550
46.36
92.77%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U]
ホントのワタシ
 
 
 
S++
27640
62.95
99.45%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
S++
7400
13.20
S++
13810
26.13
S++
26370
46.32
S++
30990
63.33
100.00% 99.72% 99.70% 99.53%
Lv.11 [U] FC Lv.22 [U] FC Lv.39 [U] FC Lv.58 [U] FC
メモリーズ
 
 
 
S+
24570
45.92
89.09%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 [U]
ユメミル船
 
 
 
S+
38980
70.08
99.32%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia