REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-05-07 17:40:03

ユーザー名 AZRIEL
コメント 右軸できない腕クロスマン
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 87譜面 MASTER以上クリア譜面数 66譜面
Sランク以上クリア譜面数 61譜面 S+ランク以上クリア譜面数 43譜面
S++ランククリア譜面数 17譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 28譜面 最高フルコンボレベル Lv.72
100%クリア譜面数 2譜面 最高100%クリアレベル Lv.55
ULTIMATE譜面数 29譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.72
MASTER以上ULT譜面数 28譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.72

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
 
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71
AHEAD
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S++
29310
67.51
97.62%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
 
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36
Amateras
 
 
A
22860
32.15
S+
43950
74.88
67.35% 96.76%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U]
angelik-vice
 
 
 
A
40760
52.48
64.76%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
 
S
37190
57.75
75.72%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [S]
Azitate
 
 
 
S+
43380
70.05
91.75%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [S]
BLEEZE
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
 
 
B
16320
23.78
S++
33970
68.19
58.94% 98.25%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56
Break a spell
 
 
 
S
15710
41.58
84.05%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [S]
Break down
 
 
 
 
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57
Chase the WAVE
 
 
 
S++
38490
68.90
99.62%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
 
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34
Climaxxx Party
 
 
 
S++
32530
67.51
97.63%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [U] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
 
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
S+
27350
40.02
87.25%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S+
44220
73.90
84.87%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [S]
DEEP PURPLE
 
 
 
A
27900
46.08
72.19%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64
Destrudo
 
 
 
 
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62
Devil's Classic
 
 
 
A+
51740
60.00
75.02%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S
24580
46.35
86.83%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [S]
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
B+
17850
32.13
S
36940
65.20
63.64% 76.87%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [S]
EMERALD♡KISS
 
B
13140
17.99
A
30610
39.22
S
60820
73.85
60.96% 74.00% 79.24%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [S]
Firefox
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57
Five
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
S
24380
31.20
78.92%
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
 
 
A+
21760
41.50
77.31%
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49 [S]
Giant Killing
 
 
 
 
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71
GLOW
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42
Heartstrings
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S++
25960
67.51
97.56%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
 
 
S++
38010
66.52
99.41%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
 
 
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53
I Believe Someday
 
 
 
 
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
 
 
C
13960
24.83
S+
42070
83.79
54.49% 97.32%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
A
15570
25.56
S
19370
39.84
71.94% 83.62%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
 
A+
25430
38.50
70.33%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55
killy killy JOKER
 
S+
9670
12.35
C
13960
22.25
S++
37600
74.08
95.17% 53.58% 98.60%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63 [U] FC
Landing on the moon
 
 
S
17390
30.12
 
83.71%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] Lv.49
Let Me Give You My Heart
 
 
 
 
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50
Light My Fire
 
 
 
S+
31210
55.08
85.83%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [U]
Metallical parade
 
 
 
S++
37490
66.33
97.61%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 [U] FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
 
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53
Perfect laughter
 
 
 
S+
29180
58.14
95.08%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 [U] FC
Phase Angel
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65
PIG-O
 
 
S+
15180
29.23
S
24160
54.51
86.28% 84.28%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [S]
Pinky Magic
 
 
 
A+
34430
52.53
71.48%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74
Planet Calling
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49
Power
 
 
A+
13670
32.17
 
77.61%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S+
28550
54.63
99.11%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62
Road of Resistance
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
A+
39030
66.06
78.99%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [S]
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S
42180
67.32
85.93%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U]
Spica
 
 
 
S+
32710
61.15
91.74%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U]
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
F
16270
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79
Sundrop
 
 
 
 
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75
Techno Highway
 
 
 
S
34400
46.56
83.52%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S]
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
S+
20730
38.45
 
92.96%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] FC Lv.56
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47
Tomorrow
 
 
 
A+
15330
32.12
73.71%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44
Touch Of Gold
 
 
 
 
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
 
S+
22700
46.75
85.18%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [S]
Venerated
 
 
 
A+
23420
48.96
72.45%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
 
A
10620
24.50
S++
28600
66.00
70.52% 100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S
27090
53.46
90.59%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54 [S]
X-encounter
 
 
A+
12090
23.04
S
20150
45.18
72.04% 79.62%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 [S]
YEJI
 
 
 
S+
32460
73.32
97.61%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S+
22030
44.45
86.25%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [S]
アンビリーバーズ
 
 
 
S+
20490
38.02
91.95%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 [S]
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
30000
71.34
94.97%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [S] FC
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S+
17560
31.27
79.70%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36 [S]
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
29450
60.00
100.00%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49
光年
(konen)
 
 
 
S
38180
58.06
80.39%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [S]
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
24370
40.19
87.39%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [S]

-show-
 
 
 
A+
17170
40.95
73.82%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [S]
生々世々
 
 
 
S+
27510
61.04
96.61%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S+
50390
81.48
97.19%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U]
大殺界がらくたシンパシー
 
 
A+
15050
23.75
S++
36870
70.56
66.74% 98.56%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
A
28510
44.53
61.94%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S
18640
42.09
89.27%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [S]
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S++
38510
71.73
98.04%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
A+
8710
21.75
S+
25240
64.80
S
36080
67.71
75.03% 90.73% 81.02%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 [U] Lv.76 [S]
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S
39260
57.72
82.98%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [S]
ドーナツホール
 
 
 
S++
35760
62.84
98.89%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
 
A
19190
24.32
S++
44380
76.81
64.93% 97.90%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S+
18620
37.20
93.12%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S+
48120
66.38
85.61%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [S]
星達のメロディ
 
S
6860
14.88
 
S++
29570
52.98
93.47% 98.76%
Lv.10 Lv.16 FC Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
26690
62.95
99.45%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
 
 
B+
13350
22.23
S++
29270
68.19
57.28% 98.01%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 [U] FC
メモリーズ
 
 
 
S+
22430
45.40
96.38%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 [S] FC
ユメミル船
 
 
 
S+
38270
69.37
98.07%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia