REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-24 23:57:27

ユーザー名 はんと
REV.ユーザーID 13379205
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 112譜面 MASTER以上クリア譜面数 107譜面
Sランク以上クリア譜面数 110譜面 S+ランク以上クリア譜面数 101譜面
S++ランククリア譜面数 61譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 81譜面 最高フルコンボレベル Lv.81
100%クリア譜面数 9譜面 最高100%クリアレベル Lv.70
ULTIMATE譜面数 82譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 82譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S
60.35
85.56%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71
AHEAD
 
 
 
S++
41.56
99.72%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
54.23
85.53%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [S]
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
42.76
99.48%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
 
S++
77.22
99.60%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
S+
82.07
91.36%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82 [S]
Another Essence
 
 
 
S++
83.14
99.22%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S++
84.00
100.00%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
 
 
S+
55.27
98.94%
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47 [U] FC
Blue Destiny Blue
 
 
 
S++
68.90
99.58%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S++
65.84
98.94%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S++
54.00
100.00%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [U] FC
Break down
 
 
 
S++
68.40
100.00%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U] FC
Chase the WAVE
 
 
 
S++
68.90
99.62%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S++
40.39
99.31%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
S++
63.16
99.56%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [S] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S
54.46
89.92%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51 [U]
D.O.B.
 
 
 
S++
46.00
100.00%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 FC
day by day
 
 
 
S++
45.14
99.82%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 [U] FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S++
95.02
99.92%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
S++
72.19
99.80%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U] FC
Destrudo
 
 
 
S++
72.91
98.91%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U] FC
Devil's Classic
 
 
 
S++
95.02
99.25%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
S+
20.36
 
S+
40.18
97.85% 82.70%
Lv.14 Lv.21 FC Lv.34 Lv.49
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S++
91.71
98.76%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
 
 
 
S+
100.96
99.22%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U]
Firefox
 
 
 
S+
62.06
99.43%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [S] FC
Five
 
 
 
S+
57.03
85.91%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61 [S]
Flowerwall
 
 
 
S
33.59
84.66%
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
 
 
S++
58.21
99.58%
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49 [U] FC
Giant Killing
 
 
 
S+
80.92
95.59%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [U] FC
GLOW
 
 
 
S+
41.58
99.28%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 FC
Heartstrings
 
 
B+
25.07
S++
80.78
66.15% 99.27%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S++
68.19
98.97%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
 
 
S+
66.52
99.80%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
S+
50.68
96.45%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 [U] FC
Human Nature
 
 
 
S++
62.95
99.04%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
 
 
 
S++
92.65
99.06%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78 [U] FC
I.D.
 
 
 
S++
85.53
99.51%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S
51.26
89.78%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [U]
Iroha
 
 
 
S++
65.32
99.89%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
 
 
S+
59.58
86.43%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63 [S]
Landing on the moon
 
 
 
S++
58.80
100.00%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S++
58.78
98.51%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Light My Fire
 
 
 
S+
60.91
94.32%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [U]
Metallical parade
 
 
 
S++
67.70
99.23%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 [U] FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
61.69
97.91%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 [U] FC
Perfect laughter
 
 
 
 
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
S++
77.22
99.26%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
S+
30.26
S++
70.08
89.23% 99.72%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
 
A
49.58
67.47%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74
Planet Calling
 
 
 
S++
53.36
99.88%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S] FC
Power
 
 
 
S+
77.00
97.10%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 Lv.69 [U] FC
Re:Milky way
 
 
 
S++
54.63
99.87%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
S+
67.28
89.34%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 [U]
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
74.40
100.00%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [U] FC
Road of Resistance
 
 
 
S+
57.60
96.13%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50 [U]
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S++
91.46
99.35%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [U] FC
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
S
52.92
90.86%
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49 [U]
Silbury Sign
 
 
 
S++
64.80
100.00%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U] FC
some day
(instrumental)
 
 
 
S++
95.24
98.96%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S+
78.39
99.57%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S++
66.52
99.89%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
S++
60.58
99.33%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 [U] FC
Summer End Anthem
S++
12.86
 
 
S+
92.90
99.59% 98.54%
Lv.13 FC Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S++
89.10
99.27%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
S++
60.58
99.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [U] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
51.21
97.51%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44 [U]
The Signs Of The Last Day
 
 
 
S++
66.52
99.59%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S++
67.70
99.29%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 [U] FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
53.01
94.81%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 [U]
Tomorrow
 
 
 
S++
43.12
98.76%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
52.80
100.00%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S++
65.32
99.29%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55 [U] FC
→unfinished→
 
 
 
S+
58.78
98.97%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Venerated
 
 
 
S+
72.62
89.72%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [U]
ViViD
 
 
 
S+
55.05
91.22%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [S]
WE GO
 
 
 
S
45.90
85.59%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
S+
58.03
93.97%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 [U]
YEJI
 
 
 
S++
74.83
99.48%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S+
50.76
90.76%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U]
アンビリーバーズ
 
 
 
S+
36.48
96.62%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
69.81
92.71%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [S]
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S++
32.75
91.82%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36 FC
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
55.18
99.47%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
S++
58.21
99.75%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
S
8.70
 
 
S++
71.28
87.94% 99.92%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
S+
39.59
88.49%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S+
41.28
96.16%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43 FC
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S++
49.39
98.81%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [U] FC

-show-
 
 
 
S+
59.97
98.21%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [U] FC
生々世々
 
 
 
S++
62.95
99.63%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S+
73.08
87.30%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U]
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S+
71.28
99.33%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S++
86.71
99.06%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [U] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S+
48.49
94.03%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [U]
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
72.45
99.25%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S+
89.36
98.77%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
75.25
98.16%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [U] FC
ドーナツホール
 
 
 
S+
53.46
99.14%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 FC
ピコラセテ
 
 
 
S++
78.39
99.40%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S+
35.20
88.62%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S++
84.33
99.65%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S++
57.01
99.50%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
63.60
100.00%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
 
 
 
S
48.71
84.54%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58
メモリーズ
 
 
 
S
41.28
96.24%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 FC
ユメミル船
 
 
 
S++
70.08
99.61%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia