REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-26 07:21:57

ユーザー名 黄色
コメント Twitter:@now3811
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 140譜面 MASTER以上クリア譜面数 109譜面
Sランク以上クリア譜面数 139譜面 S+ランク以上クリア譜面数 133譜面
S++ランククリア譜面数 90譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 114譜面 最高フルコンボレベル Lv.85
100%クリア譜面数 16譜面 最高100%クリアレベル Lv.80
ULTIMATE譜面数 97譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 86譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S++
84.33
99.66%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
S++
39.19
99.18%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
48.71
84.91%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
38.00
99.82%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
 
S++
76.42
98.34%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
S+
93.48
97.05%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82 [U] FC
Another Essence
 
 
S+
52.25
S++
83.14
95.48% 99.84%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 [S] Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S++
82.32
98.95%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
S++
17.60
 
S++
55.83
100.00% 99.11%
Lv.9 Lv.16 [S] FC Lv.31 Lv.47 [U] FC
Blue Destiny Blue
S++
14.40
 
 
S++
61.94
100.00% 98.97%
Lv.12 [U] FC Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
S++
10.80
 
 
S++
65.84
100.00% 98.94%
Lv.9 [U] EXC Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S+
52.92
98.34%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [U] FC
Break down
 
 
 
S++
59.97
98.70%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U] FC
Chase the WAVE
 
 
 
S++
68.90
99.62%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
S++
3.95
S++
8.63
S++
14.70
S++
36.81
99.24% 96.09% 98.62% 99.31%
Lv.4 FC Lv.9 FC Lv.24 FC Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
S++
68.19
98.49%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [U] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S++
59.35
97.20%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51 [U] FC
D.O.B.
 
 
 
S+
48.57
88.93%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 [U]
day by day
 
 
 
S++
44.67
98.95%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 [U] FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
S+
54.00
S++
96.00
90.09% 100.00%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
S+
73.72
99.31%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U] FC
Destrudo
 
 
 
S+
72.16
97.51%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U] FC
Devil's Classic
 
 
 
S++
95.02
99.19%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
54.09
92.51%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [U]
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
S
35.19
S++
92.65
80.91% 99.17%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
 
 
 
S++
100.96
99.64%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U] FC
Firefox
 
 
 
S++
67.70
100.00%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U] FC
Five
 
 
 
S+
46.74
85.86%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
S++
7.70
 
S++
41.89
100.00% 97.47%
Lv.6 Lv.7 [S] FC Lv.20 Lv.40 [U] FC
Get the glory
 
S+
17.57
 
S
42.14
94.62% 86.94%
Lv.6 Lv.17 [S] FC Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
 
S++
83.48
98.50%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [U] FC
GLOW
 
 
 
S++
39.57
97.72%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
 
 
 
S++
79.15
97.73%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
S+
7.98
 
 
S+
66.81
95.93% 96.28%
Lv.7 [U] FC Lv.18 Lv.37 Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
 
 
S++
61.15
99.90%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
S++
43.20
98.63%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 [U] FC
Human Nature
 
 
S+
26.12
S++
52.38
99.16% 97.61%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 [S] FC Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
 
 
 
S+
90.78
97.60%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78 [U] FC
I.D.
 
 
 
S++
85.53
99.19%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S++
56.43
98.11%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [U] FC
Iroha
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
S++
14.30
 
S+
51.82
100.00% 90.76%
Lv.6 Lv.13 [S] FC Lv.42 Lv.63 [U]
Landing on the moon
 
 
S++
35.92
S+
49.58
99.04% 98.24%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] FC Lv.49 [S] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S++
59.38
99.04%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Light My Fire
 
 
 
S+
57.60
97.83%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [S] FC
Metallical parade
 
 
 
S++
67.70
99.33%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 [U] FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
49.46
97.42%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 FC
Perfect laughter
 
 
 
S+
49.98
98.47%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 FC
Phase Angel
 
 
 
S++
78.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
S++
40.39
S++
69.37
99.42% 99.04%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 [U] FC Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
 
S+
86.13
97.99%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
 
 
S++
58.80
100.00%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [U] FC
Power
 
 
S+
36.43
S++
74.52
92.64% 97.10%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69 [U] FC
Re:Milky way
 
 
 
S++
54.63
99.87%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
S++
62.51
98.94%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 [S] FC
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
S++
89.36
98.94%
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76 [U] FC
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
S++
7.20
 
 
S++
73.64
100.00% 99.78%
Lv.6 [U] FC Lv.18 Lv.34 Lv.62 [U] FC
Road of Resistance
 
 
S+
27.75
S+
45.00
87.34% 90.13%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 [S] Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S++
91.46
99.78%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [U] FC
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
S++
16.33
 
S++
49.39
99.17% 98.54%
Lv.7 Lv.15 [S] FC Lv.37 Lv.49 [U] FC
Silbury Sign
 
 
 
S++
64.15
99.61%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U] FC
some day
(instrumental)
 
 
 
S++
95.24
98.56%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S++
77.61
98.98%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S++
67.20
100.00%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
S++
49.46
97.84%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 FC
Summer End Anthem
 
 
 
S++
93.85
99.10%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S+
87.30
97.82%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
S++
48.69
99.70%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [U] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
S++
17.82
S++
30.49
S+
50.68
99.54% 99.63% 96.52%
Lv.8 Lv.15 [U] FC Lv.28 [S] FC Lv.44 [U]
The Signs Of The Last Day
 
 
S+
31.36
S++
66.52
92.82% 99.19%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
S++
28.50
S++
41.80
S++
67.70
99.63% 100.00% 99.64%
Lv.13 Lv.24 [U] FC Lv.38 [S] FC Lv.57 [U] FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
50.76
90.51%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 [U]
Tomorrow
 
 
 
S+
46.94
97.34%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 [S] FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
42.33
98.40%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
S++
16.45
S++
25.20
S++
43.94
S++
65.32
100.00% 100.00% 99.51% 99.29%
Lv.14 [U] FC Lv.21 [U] FC Lv.37 [U] FC Lv.55 [U] FC
→unfinished→
 
 
 
S+
55.80
93.79%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U]
Venerated
 
 
 
S++
78.33
96.53%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [U] FC
ViViD
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S
43.19
80.80%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
S+
47.32
91.59%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52
YEJI
 
 
 
S++
74.83
99.42%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S+
48.20
98.32%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S++
41.38
99.23%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 [S] FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
75.33
91.28%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U]
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S+
40.17
93.43%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36 [U] FC
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
49.49
99.34%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 FC
キミとMUSIC
 
 
 
S++
47.50
99.14%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
 
 
 
S++
71.28
99.05%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
S+
40.50
90.40%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S+
36.12
84.41%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
48.87
97.49%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [U] FC

-show-
 
 
 
S+
50.49
90.63%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [S]
生々世々
 
 
 
S+
51.94
98.03%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S++
83.14
99.72%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
71.28
99.80%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S+
77.89
97.35%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [S] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S
43.34
84.51%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [U]
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
59.17
97.86%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [S] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S++
89.36
98.85%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
76.02
99.12%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [U] FC
ドーナツホール
E
4.62
 
 
S+
52.92
42.40% 98.99%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 FC
ピコラセテ
 
S++
16.17
 
S+
78.39
98.51% 99.17%
Lv.8 Lv.15 [S] FC Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S++
47.50
99.23%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 [U] FC
ホコロビシロガールズ
 
 
S
60.87
S++
84.33
89.06% 99.24%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 [U] Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S+
48.87
97.16%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
62.95
99.59%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
 
 
 
S++
59.38
99.18%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 [U] FC
メモリーズ
 
 
 
S
38.27
89.31%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43
ユメミル船
 
 
 
S++
70.08
99.42%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia