REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-05-01 00:58:24

ユーザー名 Jio
REV.ユーザーID 89970284
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 214譜面 MASTER以上クリア譜面数 103譜面
Sランク以上クリア譜面数 210譜面 S+ランク以上クリア譜面数 197譜面
S++ランククリア譜面数 132譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 182譜面 最高フルコンボレベル Lv.79
100%クリア譜面数 46譜面 最高100%クリアレベル Lv.60
ULTIMATE譜面数 175譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.80
MASTER以上ULT譜面数 79譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.80

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
S+
56.43
S+
83.48
98.93% 98.83%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 [U] FC Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
S++
39.19
100.00%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
S++
14.40
S++
26.13
S++
38.80
S
50.40
100.00% 99.08% 98.65% 79.83%
Lv.12 [U] FC Lv.22 [U] FC Lv.33 [U] FC Lv.58 [S]
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
S++
6.00
 
 
S++
38.00
100.00% 99.31%
Lv.5 [U] FC Lv.11 Lv.21 Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
 
S+
74.88
96.29%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
A+
54.12
66.70%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
S+
52.80
S+
81.48
88.70% 97.74%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 [U] Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S
63.91
83.35%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [S]
BLEEZE
 
S++
17.23
 
S+
49.11
98.78% 95.59%
Lv.9 Lv.16 [S] FC Lv.31 Lv.47 [S] FC
Blue Destiny Blue
S++
14.40
S++
26.13
S+
47.72
S+
59.84
100.00% 99.75% 97.75% 94.97%
Lv.12 [U] FC Lv.22 [U] FC Lv.41 [U] FC Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S+
65.84
98.12%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S++
52.92
98.34%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [U] FC
Break down
 
 
 
S+
59.35
97.64%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U] FC
Chase the WAVE
S++
9.60
S++
18.00
S++
36.81
S+
62.62
100.00% 100.00% 99.32% 90.66%
Lv.8 [U] FC Lv.15 [U] FC Lv.31 [U] FC Lv.58 [U]
CHiLD
-error-
S++
4.80
 
 
S++
36.81
100.00% 99.31%
Lv.4 [U] FC Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
S++
14.40
S++
22.80
S++
38.40
S+
68.19
100.00% 100.00% 100.00% 98.27%
Lv.12 [U] FC Lv.19 [U] FC Lv.32 [U] FC Lv.58 [U] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
S
29.88
S+
58.75
83.80% 96.32%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 [U] Lv.51 [U] FC
D.O.B.
S++
10.58
S++
20.40
 
S+
53.54
98.64% 100.00% 97.62%
Lv.9 [U] FC Lv.17 [U] FC Lv.31 Lv.46 [U] FC
day by day
 
 
 
S++
45.14
99.47%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 [U] FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
S+
55.44
S+
94.06
84.61% 98.43%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 [S] Lv.80 [U]
DEEP PURPLE
S++
16.80
S+
24.28
S+
48.49
S++
75.25
100.00% 92.33% 94.14% 98.34%
Lv.14 [U] FC Lv.22 [U] Lv.54 [U] Lv.64 [U] FC
Destrudo
 
 
 
S++
72.16
97.18%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U] FC
Devil's Classic
 
 
 
A+
55.20
69.91%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
51.73
96.00%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [S] FC
DYNAMITE SENSATION REV.
S++
8.00
S++
21.60
S++
59.97
S
78.92
100.00% 100.00% 98.82% 92.42%
Lv.8 FC Lv.18 [U] FC Lv.51 [U] FC Lv.78 [S]
EMERALD♡KISS
S++
21.60
S+
32.07
S++
63.60
S+
84.15
100.00% 99.47% 100.00% 90.16%
Lv.19 [U] FC Lv.30 [U] FC Lv.53 [U] FC Lv.85 [S]
Firefox
 
 
 
S++
66.33
97.73%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U] FC
Five
 
 
 
S++
64.02
97.75%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61 [U] FC
Flowerwall
 
S++
7.62
 
S++
42.33
99.39% 98.99%
Lv.6 Lv.7 [S] FC Lv.20 Lv.40 [U] FC
Get the glory
 
S++
18.32
 
S+
55.86
98.31% 95.87%
Lv.6 Lv.17 [S] FC Lv.37 Lv.49 [U] FC
Giant Killing
 
 
 
S
50.32
74.71%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71
GLOW
 
 
 
S++
38.76
98.80%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
S++
9.49
 
 
S+
78.33
99.44% 96.51%
Lv.8 [U] FC Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
S++
8.40
S++
21.60
 
S+
66.81
100.00% 100.00% 96.79%
Lv.7 [U] FC Lv.18 [U] FC Lv.37 Lv.58 [U] FC
HISTORIA
S++
13.20
S++
24.00
S+
42.76
S++
66.52
100.00% 100.00% 99.33% 99.41%
Lv.11 [U] FC Lv.20 [U] FC Lv.36 [U] FC Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
S++
45.60
95.22%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 [U] FC
Human Nature
S++
6.00
 
S+
25.34
S+
52.38
100.00% 96.52% 97.77%
Lv.5 [U] FC Lv.14 Lv.24 [S] Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
S
15.96
 
S+
50.19
S
66.91
95.14% 89.33% 78.60%
Lv.14 [U] Lv.27 Lv.47 [U] Lv.78 [S]
I.D.
S++
18.99
S++
34.45
S+
50.78
S+
84.67
99.50% 99.25% 92.47% 98.70%
Lv.16 [U] FC Lv.29 [U] FC Lv.46 [U] Lv.72 [U] FC
Inner Urge
S++
10.69
 
 
S++
56.43
99.29% 98.84%
Lv.9 [U] FC Lv.22 Lv.36 Lv.48 [U] FC
Iroha
 
 
 
S++
64.68
98.56%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
S+
12.28
S++
49.89
S++
74.08
86.89% 99.31% 98.04%
Lv.6 Lv.13 [S] Lv.42 [U] FC Lv.63 [U] FC
Landing on the moon
 
 
S+
35.20
S++
54.09
97.71% 98.78%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] FC Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
S++
14.40
S++
21.38
S++
38.00
S++
58.20
100.00% 99.57% 99.24% 97.98%
Lv.12 [U] FC Lv.18 [U] FC Lv.32 [U] FC Lv.50 [U] FC
Light My Fire
 
 
 
S+
62.20
96.32%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [U] FC
Metallical parade
S++
9.60
S++
18.99
S++
33.26
S++
67.70
100.00% 99.52% 99.45% 99.14%
Lv.8 [U] FC Lv.16 [U] FC Lv.28 [U] FC Lv.57 [U] FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
53.29
95.58%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 [S] FC
Perfect laughter
S++
8.40
 
 
 
100.00%
Lv.7 [U] FC Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
S
52.65
81.57%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65
PIG-O
 
S++
22.57
 
S++
67.96
99.05% 96.46%
Lv.13 Lv.19 [U] FC Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
S+
18.80
 
S+
36.93
S++
87.90
98.80% 81.73% 99.08%
Lv.16 [U] FC Lv.24 Lv.44 [U] Lv.74 [U] FC
Planet Calling
S++
11.86
S++
17.00
 
S++
52.81
99.04% 100.00% 98.82%
Lv.10 [U] FC Lv.17 FC Lv.36 Lv.49 [U] FC
Power
 
 
A+
28.90
A
42.24
73.67% 66.85%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S++
54.63
99.49%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
S
42.76
S++
67.51
81.17% 97.88%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 [U] Lv.63 [U] FC
Reseed
(Another Edit)
S++
12.00
 
 
S
62.32
100.00% 82.40%
Lv.10 [U] FC Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
71.42
96.94%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [U] FC
Road of Resistance
 
 
S++
30.94
S+
58.20
97.21% 97.51%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 [S] FC Lv.50 [U] FC
Satellite System
ft. Diana Chiaki
S++
19.99
 
 
S
67.74
98.26% 82.84%
Lv.17 [U] FC Lv.28 Lv.49 Lv.77 [S]
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
S+
15.84
 
S+
44.35
96.70% 96.29%
Lv.7 Lv.15 [S] FC Lv.37 Lv.49 [S] FC
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
S++
9.49
S++
15.60
 
S
68.60
99.34% 100.00% 77.13%
Lv.8 [U] FC Lv.13 [U] FC Lv.43 Lv.81 [S]
SOMEDAY
-00.prologue-
S++
7.20
S++
19.20
S++
42.76
S++
77.61
100.00% 100.00% 99.51% 98.98%
Lv.6 [U] FC Lv.16 [U] FC Lv.36 [U] FC Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
 
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
S+
91.95
97.92%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S+
85.50
96.46%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
S+
58.75
99.50%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [U] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
51.21
97.72%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44 [U] FC
The Signs Of The Last Day
S++
11.86
 
S++
44.67
S++
65.84
99.45% 98.82% 98.49%
Lv.10 [U] FC Lv.21 Lv.38 [U] FC Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
S++
15.43
 
S+
49.63
99.47% 96.14%
Lv.7 Lv.13 [U] FC Lv.34 Lv.47 [S] FC
Tomorrow
 
 
 
S++
52.27
99.29%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 [U] FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
42.76
99.56%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
S++
38.40
S+
52.80
100.00% 96.78%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 [U] FC Lv.50 [S] FC
Venerated
 
 
 
S++
79.15
97.76%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [U] FC
ViViD
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S+
62.84
97.52%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54 [U] FC
X-encounter
 
 
 
S+
48.36
93.15%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 FC
YEJI
S++
12.00
S++
26.40
S++
42.76
S+
74.08
100.00% 100.00% 99.62% 98.85%
Lv.10 [U] FC Lv.22 [U] FC Lv.36 [U] FC Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S+
47.72
97.40%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S++
44.67
98.92%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 [U] FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
78.64
95.48%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U] FC
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
S++
5.74
S++
11.16
S++
29.95
S++
40.60
96.29% 93.71% 96.64% 94.30%
Lv.5 [U] FC Lv.10 [U] FC Lv.26 [U] FC Lv.36 [U] FC
カノン
(Remix Ver.)
S++
8.40
 
 
S++
59.38
100.00% 99.47%
Lv.7 [U] FC Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
S+
47.02
98.65%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
S++
12.00
 
S++
48.00
S++
76.81
100.00% 100.00% 98.57%
Lv.10 [U] FC Lv.21 Lv.40 [U] FC Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
S++
9.60
 
S+
32.91
S+
49.12
100.00% 98.24% 91.79%
Lv.8 [U] FC Lv.18 Lv.28 [U] FC Lv.45 [U]
灼熱の刃
~ディノバルド
S++
7.20
S++
11.87
 
S+
49.53
100.00% 99.39% 96.16%
Lv.6 [U] EXC Lv.12 FC Lv.24 Lv.43 [U] FC
シュガーソングとビターステップ
S++
7.20
S++
20.19
S++
36.00
S++
49.89
100.00% 99.65% 100.00% 99.73%
Lv.6 [U] FC Lv.17 [U] FC Lv.30 [U] FC Lv.42 [U] FC

-show-
 
 
 
S+
58.75
96.43%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [U] FC
生々世々
S++
9.60
 
 
S++
62.32
100.00% 98.15%
Lv.8 [U] FC Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
S++
18.99
 
 
S+
81.48
99.33% 97.29%
Lv.16 [U] FC Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
72.00
100.00%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S++
85.83
98.05%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [U] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S++
44.92
95.64%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [S] FC
月鳴
-moonlit urge-
S++
9.60
 
 
S+
68.19
100.00% 98.13%
Lv.8 [U] EXC Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S
64.36
79.87%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [S]
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
S++
18.61
S+
45.85
S+
67.58
98.62% 98.44% 96.65%
Lv.11 Lv.19 FC Lv.39 [U] FC Lv.64 [S] FC
ドーナツホール
 
 
S+
46.06
S+
63.50
96.10% 98.69%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 [U] Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
S++
16.17
 
S++
76.81
98.51% 97.97%
Lv.8 Lv.15 [S] FC Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S++
47.02
98.16%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 [U] FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S+
82.63
97.87%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
S++
10.80
S++
18.80
S++
32.91
S++
49.39
100.00% 98.69% 98.23% 99.87%
Lv.10 [U] FC Lv.16 [U] FC Lv.36 [U] FC Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
S++
10.80
 
S++
30.57
S++
62.32
100.00% 98.78% 98.10%
Lv.9 [U] FC Lv.12 Lv.26 [U] FC Lv.53 [U] FC
海色
S++
12.54
S++
26.13
S+
43.52
S+
52.80
95.84% 99.44% 93.69% 96.38%
Lv.11 [U] FC Lv.22 [U] FC Lv.39 [U] Lv.58 [S] FC
メモリーズ
S++
9.49
 
 
S++
51.08
99.37% 99.13%
Lv.8 [U] FC Lv.15 Lv.28 Lv.43 [U] FC
ユメミル船
S++
7.20
S++
14.10
S+
41.56
S+
63.50
100.00% 98.43% 99.12% 98.75%
Lv.6 [U] FC Lv.12 [U] FC Lv.35 [U] FC Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia