REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-03-07 23:21:47

ユーザー名 みずみ〜
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 110譜面 MASTER以上クリア譜面数 81譜面
Sランク以上クリア譜面数 95譜面 S+ランク以上クリア譜面数 85譜面
S++ランククリア譜面数 32譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 56譜面 最高フルコンボレベル Lv.81
100%クリア譜面数 1譜面 最高100%クリアレベル Lv.80
ULTIMATE譜面数 52譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 50譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S+
61.77
87.21%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71
AHEAD
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
53.35
92.82%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
30.72
96.22%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 FC
Amateras
 
 
 
S++
76.42
98.02%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
B+
15.86
S+
52.08
S+
74.86
61.94% 93.91% 88.01%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82 [S]
Another Essence
S+
10.67
S
22.50
A
27.30
S+
80.62
97.77% 90.32% 70.06% 96.89%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S++
81.48
97.98%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
 
 
S
27.39
S+
59.90
83.22% 97.64%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S+
53.76
96.19%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56
Break a spell
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45
Break down
 
 
 
S++
67.70
99.29%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U] FC
Chase the WAVE
 
 
 
S+
56.83
98.39%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S+
28.51
92.90%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34
Climaxxx Party
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S+
55.69
91.54%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51 [U]
D.O.B.
 
 
 
S+
42.78
93.93%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
S++
44.23
99.65%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 [U] FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S++
96.00
100.00%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
 
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64
Destrudo
 
 
 
S++
72.91
98.48%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U] FC
Devil's Classic
 
 
 
S++
95.02
99.08%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
47.53
97.41%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
S++
17.64
S
34.75
S++
92.65
98.01% 79.80% 99.17%
Lv.8 Lv.18 FC Lv.51 Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
A+
14.21
 
S
40.80
S+
97.92
79.58% 85.48% 96.66%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U]
Firefox
 
 
A+
24.96
S++
66.33
78.06% 97.63%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U] FC
Five
 
 
 
A+
41.80
76.03%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
 
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
A
37.09
S+
82.63
70.44% 97.58%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [U] FC
GLOW
 
 
S+
20.24
S++
38.76
88.05% 99.76%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
 
 
S
25.49
S++
79.96
85.95% 98.05%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S++
56.26
97.17%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 FC
HISTORIA
 
 
 
S++
55.44
99.70%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 FC
Hopes Bright
 
 
S+
21.00
 
84.88%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
A
19.19
S+
52.38
80.69% 97.93%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
 
 
 
S+
89.84
96.41%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78 [U]
I.D.
 
S
23.78
S+
47.46
S+
84.67
82.71% 87.66% 98.05%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 [U] Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S
39.84
83.26%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
 
S++
65.32
99.79%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
 
 
S+
52.92
84.00%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63
Landing on the moon
 
 
S+
35.20
 
97.33%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] FC Lv.49
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S+
48.99
98.09%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 FC
Light My Fire
 
 
 
S+
51.84
96.10%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
60.58
99.38%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 [U] FC
Perfect laughter
 
 
 
 
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
S
31.60
S+
76.42
95.10% 98.95%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 [U] Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
 
S+
69.37
98.91%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
A
25.46
S++
87.01
67.11% 98.32%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
 
 
S++
53.36
99.53%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [U] FC
Power
 
 
S
32.07
S++
80.31
81.76% 98.74%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69 [U] FC
Re:Milky way
 
 
 
S+
54.63
99.36%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
F
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
A+
40.14
S++
90.28
73.68% 99.26%
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76 [U] FC
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
64.72
87.79%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [U]
Road of Resistance
 
 
 
S+
52.20
87.44%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50 [U]
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
S+
41.65
S+
89.61
85.74% 97.33%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [U] FC
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
 
 
 
S++
95.24
98.80%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S++
78.39
99.74%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
 
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
A+
34.04
S++
93.85
74.21% 99.30%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S+
88.20
98.77%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
S+
38.32
85.01%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S]
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
S+
18.79
S+
29.66
S++
65.84
94.18% 87.03% 98.79%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S++
55.28
97.76%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
42.76
91.11%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47
Tomorrow
 
 
 
S+
51.74
98.23%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 [U] FC
Touch Of Gold
 
 
 
 
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
 
S+
56.40
94.23%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U]
Venerated
 
 
A
25.91
A+
47.44
72.24% 73.46%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
 
 
S
44.55
81.12%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55
WE GO
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
 
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52
YEJI
 
 
 
S++
74.08
98.44%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
A
30.34
74.27%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47
アンビリーバーズ
 
 
 
S+
36.48
96.55%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
79.48
96.10%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U] FC
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S+
30.59
85.98%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
48.99
98.69%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 FC
キミとMUSIC
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49
光年
(konen)
 
 
 
S+
78.39
99.21%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
36.96
88.18%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42

-show-
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51
生々世々
 
 
 
S+
62.32
98.15%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
A
30.60
S++
83.14
68.16% 99.18%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
70.56
99.80%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
 
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
 
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
67.51
97.95%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S+
88.46
97.70%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U]
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
62.08
97.60%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [S] FC
ドーナツホール
 
 
 
S++
53.46
99.09%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 FC
ピコラセテ
 
 
 
S+
66.33
97.82%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S++
39.59
99.23%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S+
84.33
99.10%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S+
49.39
98.51%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
 
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53
海色
 
 
 
S+
58.05
94.11%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 [U]
メモリーズ
 
 
 
S+
41.71
97.97%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 FC
ユメミル船
 
 
 
A
35.09
65.24%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia