REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-19 14:06:42

ユーザー名 TAKA-DAN
REV.ユーザーID 80050283
コメント Reseedはよ
iOS→http://cxbrank.maplia.jp/view/00630
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 155譜面 MASTER以上クリア譜面数 108譜面
Sランク以上クリア譜面数 147譜面 S+ランク以上クリア譜面数 118譜面
S++ランククリア譜面数 40譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 86譜面 最高フルコンボレベル Lv.80
100%クリア譜面数 8譜面 最高100%クリアレベル Lv.50
ULTIMATE譜面数 47譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.80
MASTER以上ULT譜面数 35譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.80

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S+
83.48
98.67%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
S++
34.30
98.51%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S++
57.76
97.17%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S+
34.20
95.87%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 FC
Amateras
 
S+
20.16
S+
43.68
S+
74.88
96.96% 91.98% 97.63%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
S
47.60
S+
73.96
85.07% 83.95%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82 [S]
Another Essence
 
 
S+
52.20
S+
70.56
87.16% 86.75%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 [U] Lv.70 [U]
Azitate
 
 
 
S++
83.14
99.17%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
S++
17.41
 
S
39.94
99.39% 85.02%
Lv.9 Lv.16 [S] FC Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
S++
13.20
S++
24.20
S+
39.67
S+
61.88
100.00% 100.00% 88.70% 97.74%
Lv.12 [S] FC Lv.22 [S] FC Lv.41 [S] Lv.58 [S] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S++
54.32
97.77%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 FC
Break a spell
 
 
 
S
39.59
88.11%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45
Break down
 
 
 
S++
61.43
98.58%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [S] FC
Chase the WAVE
 
 
 
S++
67.51
98.58%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S
30.26
89.57%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34
Climaxxx Party
 
 
 
S+
56.83
98.17%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S
43.35
85.51%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
S
39.09
85.50%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
S+
37.23
98.07%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
S
61.18
S+
95.02
85.58% 99.00%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 [U] Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
A
31.38
S+
66.81
73.18% 88.48%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U]
Destrudo
 
 
 
S+
69.19
96.21%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U] FC
Devil's Classic
 
 
S
32.80
S
71.28
82.90% 82.45%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [S]
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
44.10
90.32%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49
DYNAMITE SENSATION REV.
S++
8.61
S++
19.60
S+
54.46
S+
81.51
98.23% 99.20% 93.94% 95.47%
Lv.8 [S] FC Lv.18 [S] FC Lv.51 [U] Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
S++
22.57
S+
32.67
S+
59.14
S
73.85
99.72% 99.29% 93.04% 84.86%
Lv.19 [U] FC Lv.30 [S] FC Lv.53 [U] Lv.85 [S]
Firefox
 
 
 
S++
67.02
98.67%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U] FC
Five
 
 
 
S+
59.04
88.94%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61 [S]
Flowerwall
 
S++
7.70
 
S+
38.00
100.00% 95.89%
Lv.6 Lv.7 [S] FC Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
S
17.39
 
S+
47.03
93.10% 96.28%
Lv.6 Lv.17 [S] Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
 
S+
73.41
94.46%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [S] FC
GLOW
 
 
 
S+
45.73
99.16%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [S] FC
Heartstrings
 
 
A
21.90
S+
76.70
73.77% 96.84%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
S
32.18
S+
55.68
87.26% 96.79%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 FC
HISTORIA
 
 
S++
39.20
S++
66.52
99.33% 99.70%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 [S] FC Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
S
37.83
86.82%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
S+
25.86
S+
57.13
98.33% 98.09%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 [S] FC Lv.53 [S] FC
I Believe Someday
 
 
A+
36.66
S+
70.35
78.36% 88.43%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78 [S]
I.D.
 
 
 
S+
83.79
97.48%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S
39.36
82.75%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
 
S+
61.38
98.97%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
S++
14.14
 
S+
64.44
99.65% 93.61%
Lv.6 Lv.13 [S] FC Lv.42 Lv.63 [S]
Landing on the moon
 
 
S++
35.57
S+
52.28
98.66% 97.17%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] FC Lv.49 [S] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S+
54.00
98.09%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Light My Fire
 
 
 
S+
48.06
89.78%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
S+
52.44
92.23%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S+
51.94
98.03%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 FC
Perfect laughter
 
 
 
S+
48.96
96.37%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 FC
Phase Angel
 
 
 
S++
77.22
99.37%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
S++
15.60
S++
22.80
S++
40.39
S+
67.26
100.00% 100.00% 99.80% 97.68%
Lv.13 [U] FC Lv.19 [U] FC Lv.34 [U] FC Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
S+
50.68
S+
79.03
96.36% 89.64%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 [U] FC Lv.74 [U]
Planet Calling
 
 
 
S++
53.36
99.17%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S] FC
Power
 
 
S+
40.12
S
55.89
96.06% 81.06%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] FC Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S++
45.08
98.99%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 FC
REPLAY
 
 
 
S+
63.06
91.55%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 [S]
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
53.94
87.35%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62
Road of Resistance
 
 
A+
24.88
S+
45.00
78.10% 90.34%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 [S] Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
A
34.30
A+
61.59
70.13% 80.14%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
S
13.36
 
S
38.71
81.03% 79.86%
Lv.7 Lv.15 [S] Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
S+
52.92
98.97%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 FC
some day
(instrumental)
 
 
S
36.98
S+
71.26
86.38% 82.86%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [S]
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S+
77.61
98.48%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S+
54.87
98.02%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 FC
Street Fighter V
 
 
 
S++
50.49
99.00%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 FC
Summer End Anthem
 
 
A+
40.46
S+
70.38
71.93% 82.97%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [S]
Sundrop
 
 
S
39.94
S
71.98
85.84% 85.07%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U]
Techno Highway
 
 
 
S++
55.53
99.30%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S
35.64
81.60%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
S++
12.00
S++
24.94
S++
40.95
S++
66.52
100.00% 99.75% 98.09% 99.79%
Lv.10 [U] FC Lv.21 [U] FC Lv.38 [S] FC Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
66.33
97.76%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 [U] FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
42.30
90.66%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47
Tomorrow
 
 
S+
23.04
S+
42.68
96.16% 97.52%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 FC
Touch Of Gold
 
 
S
18.03
S++
43.12
82.81% 98.26%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S+
53.35
97.44%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55 FC
→unfinished→
 
 
 
S+
47.00
94.01%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50
Venerated
 
 
 
S+
74.24
91.89%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [U]
ViViD
 
 
 
S
42.35
77.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55
WE GO
 
 
 
S+
51.84
96.39%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
S
41.60
80.74%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52
YEJI
 
 
 
S+
61.10
97.81%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 FC
雨の音が虹を呼ぶ
S++
5.87
 
 
S++
46.53
98.64% 99.08%
Lv.6 FC Lv.12 Lv.26 Lv.47 FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S+
37.23
98.77%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
71.19
92.20%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U]
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S+
35.24
89.12%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36 [S]
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
60.00
100.00%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
S+
52.81
98.65%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [S] FC
光年
(konen)
 
 
 
S+
71.86
99.36%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
S+
41.40
92.08%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S
33.96
79.41%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S
34.43
82.64%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42

-show-
 
 
 
S+
48.45
95.68%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 FC
生々世々
 
 
 
S+
56.55
97.16%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [S] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
S+
53.46
S+
78.96
99.53% 98.44%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 [U] FC Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
71.28
99.33%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S
64.24
82.76%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [S]
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S+
47.46
92.82%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [U]
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
71.73
98.13%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
S++
15.00
 
 
S
60.03
100.00% 79.01%
Lv.15 FC Lv.29 Lv.60 Lv.76
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
74.49
97.84%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [U] FC
ドーナツホール
 
 
 
S+
53.46
99.49%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 FC
ピコラセテ
 
S++
16.33
A+
25.55
S+
76.02
99.11% 73.50% 96.85%
Lv.8 Lv.15 [S] FC Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S++
38.80
97.86%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S+
82.63
98.01%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S++
51.73
99.13%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [S] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
62.95
99.05%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
 
 
 
S
55.50
87.98%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 [S]
メモリーズ
 
 
 
S+
41.71
97.25%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 FC
ユメミル船
 
 
 
S+
57.23
97.78%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia