REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-13 23:44:43

ユーザー名 あくあ
REV.ユーザーID 35002107
コメント Let Me Give You My Heart最高
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 45譜面 MASTER以上クリア譜面数 43譜面
Sランク以上クリア譜面数 43譜面 S+ランク以上クリア譜面数 30譜面
S++ランククリア譜面数 8譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 18譜面 最高フルコンボレベル Lv.70
100%クリア譜面数 1譜面 最高100%クリアレベル Lv.24
ULTIMATE譜面数 23譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.80
MASTER以上ULT譜面数 23譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.80

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
 
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71
AHEAD
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
 
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36
Amateras
 
 
 
S+
75.66
97.47%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
 
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
 
S+
81.48
97.51%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
 
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70
BLEEZE
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
 
 
 
S++
68.19
98.97%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56
Break a spell
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45
Break down
 
 
 
S
46.74
82.41%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57
Chase the WAVE
 
 
 
S+
68.19
98.20%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
 
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34
Climaxxx Party
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
 
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
 
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S+
94.06
98.39%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U]
DEEP PURPLE
 
 
 
 
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64
Destrudo
 
 
 
S
61.00
82.16%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U]
Devil's Classic
 
 
 
 
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S
70.97
91.44%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [S]
EMERALD♡KISS
 
 
 
A+
62.04
73.62%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85
Firefox
 
 
 
S+
50.16
88.17%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [S]
Five
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
 
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
 
 
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71
GLOW
 
 
 
S+
49.39
98.20%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
 
 
S+
34.20
S++
79.15
90.79% 97.48%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
 
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58
HISTORIA
 
 
 
 
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56
Hopes Bright
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
S++
24.00
S+
55.96
100.00% 97.93%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 FC Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
 
 
 
 
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
 
 
 
S+
73.42
85.91%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U]
Inner Urge
 
 
 
S
47.80
83.40%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [U]
Iroha
 
 
 
S++
65.32
99.07%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
 
 
A+
45.35
72.77%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63
Landing on the moon
 
 
 
 
Lv.13 Lv.26 Lv.33 Lv.49
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S+
48.99
98.51%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 FC
Light My Fire
 
 
 
S
46.44
86.05%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S+
52.46
99.26%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 FC
Perfect laughter
 
 
 
 
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
S+
70.20
90.78%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U]
PIG-O
 
 
 
 
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59
Pinky Magic
 
 
 
S+
73.70
83.29%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U]
Planet Calling
 
 
 
S+
46.89
87.85%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S]
Power
 
 
 
S++
81.13
98.36%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 Lv.69 [U] FC
Re:Milky way
 
 
 
S+
54.09
98.61%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62
Road of Resistance
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S
67.74
80.28%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [S]
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S+
74.44
94.23%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U]
Spica
 
 
 
 
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
 
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79
Sundrop
 
 
 
 
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75
Techno Highway
 
 
 
S+
48.23
86.30%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S]
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
 
S
42.56
76.34%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 Lv.56
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
43.71
93.85%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47
Tomorrow
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44
Touch Of Gold
 
 
 
 
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
 
S+
55.80
94.67%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U]
Venerated
 
 
 
S
52.36
77.93%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55
WE GO
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
S+
44.19
85.50%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52
YEJI
 
 
 
S
71.82
95.63%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47
アンビリーバーズ
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S
54.51
79.38%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
S
49.56
84.04%
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
 
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50
キミとMUSIC
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49
光年
(konen)
 
 
 
S
57.35
79.21%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [S]
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42

-show-
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51
生々世々
 
 
 
 
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
 
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
 
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60
堕罪
 
 
 
 
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
 
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
71.73
98.23%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
 
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S
49.92
78.08%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64
ドーナツホール
 
 
 
 
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54
ピコラセテ
 
 
 
S++
78.39
99.32%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40
ホコロビシロガールズ
 
 
 
 
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71
星達のメロディ
 
 
 
S+
45.93
87.22%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [S]
ホントのワタシ
 
 
 
S++
62.32
98.77%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
 
 
 
S++
68.90
99.30%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 [U] FC
メモリーズ
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43
ユメミル船
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia