REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-22 23:46:26

ユーザー名 you_sera
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 45譜面 MASTER以上クリア譜面数 40譜面
Sランク以上クリア譜面数 32譜面 S+ランク以上クリア譜面数 22譜面
S++ランククリア譜面数 7譜面 最高クリアレベル Lv.80
フルコンボ譜面数 12譜面 最高フルコンボレベル Lv.70
100%クリア譜面数 0譜面 最高100%クリアレベル
ULTIMATE譜面数 19譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.70
MASTER以上ULT譜面数 17譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.70

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
 
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71
AHEAD
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
 
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36
Amateras
 
 
 
A+
44.85
69.11%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65
angelik-vice
 
 
 
 
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
 
A+
46.19
66.21%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70
Azitate
 
 
 
S
61.58
80.97%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [S]
BLEEZE
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
 
 
 
S+
67.51
97.74%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56
Break a spell
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45
Break down
 
 
 
S+
64.98
95.98%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U] FC
Chase the WAVE
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58
CHiLD
-error-
 
 
 
S+
37.94
93.33%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
 
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
 
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
A
39.00
B+
49.60
65.09% 62.27%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80
DEEP PURPLE
 
 
 
A+
52.09
74.00%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [S]
Destrudo
 
 
 
S
54.56
80.91%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [S]
Devil's Classic
 
 
 
 
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
42.63
87.29%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
F
S
66.06
77.16%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [S]
EMERALD♡KISS
 
A+
19.43
S++
62.32
 
72.24% 98.80%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 [U] FC Lv.85
Firefox
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57
Five
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
 
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
 
A
44.02
62.24%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71
GLOW
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42
Heartstrings
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
 
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58
HISTORIA
 
 
 
 
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56
Hopes Bright
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
 
 
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53
I Believe Someday
 
 
 
 
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
 
 
S++
53.54
S
60.19
97.07% 76.68%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 [U] FC Lv.72 [S]
Inner Urge
 
 
 
S+
41.28
86.37%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55
killy killy JOKER
 
 
 
S+
63.50
84.05%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63 [U]
Landing on the moon
 
 
 
 
Lv.13 Lv.26 Lv.33 Lv.49
Let Me Give You My Heart
 
 
 
 
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50
Light My Fire
 
 
 
S+
61.56
95.78%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [U] FC
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
 
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53
Perfect laughter
 
 
 
 
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65
PIG-O
 
 
 
S
58.05
82.99%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U]
Pinky Magic
 
 
 
 
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74
Planet Calling
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49
Power
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.38 Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
 
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46
REPLAY
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62
Road of Resistance
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
A
50.81
66.09%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
 
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66
Spica
 
 
 
F
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
A
48.19
61.21%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79
Sundrop
 
 
 
 
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75
Techno Highway
 
 
 
S+
55.08
90.12%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [U]
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
 
 
Lv.10 Lv.21 Lv.38 Lv.56
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
A+
32.89
70.37%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47
Tomorrow
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44
Touch Of Gold
 
 
 
 
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
 
S+
51.58
86.56%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U]
Venerated
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
 
 
S+
50.60
92.22%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55
WE GO
 
 
 
S++
62.84
97.31%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54 [U] FC
X-encounter
 
 
 
 
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52
YEJI
 
 
 
 
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S+
46.80
83.35%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U]
アンビリーバーズ
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S
60.70
80.20%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [S]
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S
30.24
84.45%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50
キミとMUSIC
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49
光年
(konen)
 
 
 
A+
45.54
69.50%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42

-show-
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51
生々世々
 
 
 
S+
61.69
97.04%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S++
80.62
96.95%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S+
64.80
90.02%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U]
堕罪
 
 
 
S
59.42
74.20%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [S]
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
A+
32.25
75.48%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
69.54
95.39%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U]
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
B+
31.80
 
53.65%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
F
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64
ドーナツホール
 
 
 
 
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54
ピコラセテ
 
 
 
S+
58.80
81.31%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [S]
フローライト
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S
59.35
76.78%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [S]
星達のメロディ
 
 
 
S++
56.43
98.39%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
62.95
99.18%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
 
 
 
S
49.30
85.18%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58
メモリーズ
 
 
 
S++
50.05
97.40%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 [U] FC
ユメミル船
 
 
 
F
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia