REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-03-04 19:56:42

ユーザー名 すず
REV.ユーザーID 70183478
コメント にゃーん♡(* ˃͈ ㅿ ˂͈ )
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 74譜面 MASTER以上クリア譜面数 59譜面
Sランク以上クリア譜面数 71譜面 S+ランク以上クリア譜面数 59譜面
S++ランククリア譜面数 34譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 49譜面 最高フルコンボレベル Lv.85
100%クリア譜面数 5譜面 最高100%クリアレベル Lv.71
ULTIMATE譜面数 27譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 25譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S++
84.33
99.83%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
50.46
87.17%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
37.62
98.79%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
 
S++
77.22
99.68%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
A+
59.85
73.07%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
 
S
55.90
79.61%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [S]
Azitate
 
 
 
 
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70
BLEEZE
 
S++
17.23
 
S
39.48
98.78% 84.84%
Lv.9 Lv.16 [S] FC Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
 
 
 
S++
61.15
98.56%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56
Break a spell
 
 
 
S+
44.10
98.52%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 FC
Break down
 
 
 
 
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57
Chase the WAVE
 
 
 
S++
68.19
98.77%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S++
36.81
99.65%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
 
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
S++
45.53
99.12%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 FC
day by day
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S+
95.02
99.21%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
 
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64
Destrudo
 
 
 
 
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62
Devil's Classic
 
 
 
A+
63.19
79.94%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S+
86.10
94.56%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U]
EMERALD♡KISS
 
 
 
S++
100.96
99.14%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U] FC
Firefox
 
 
 
S
56.77
84.77%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U]
Five
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
S++
7.70
 
S
34.39
100.00% 86.24%
Lv.6 Lv.7 [S] FC Lv.20 Lv.40
Get the glory
 
S+
18.13
 
 
97.31%
Lv.6 Lv.17 [S] FC Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
 
S++
79.15
97.75%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [U] FC
GLOW
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42
Heartstrings
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
 
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58
HISTORIA
 
 
 
S++
55.44
99.41%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 FC
Hopes Bright
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
S++
26.12
 
99.72%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 [S] FC Lv.53
I Believe Someday
 
 
 
 
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
 
 
 
S++
70.56
98.70%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 FC
Inner Urge
 
 
 
S
41.76
87.97%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55
killy killy JOKER
 
S++
14.30
 
S+
61.10
100.00% 97.10%
Lv.6 Lv.13 [S] FC Lv.42 Lv.63 FC
Landing on the moon
 
 
S++
35.57
S++
58.21
98.28% 99.05%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] FC Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
 
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50
Light My Fire
 
 
 
S++
53.46
99.24%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 FC
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
 
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53
Perfect laughter
 
 
 
 
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
S+
59.79
92.30%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65
PIG-O
 
 
 
S+
69.37
98.63%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
 
 
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74
Planet Calling
 
 
 
S+
45.01
98.35%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S] FC
Power
 
 
S
34.45
 
87.56%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S++
54.63
99.62%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
S++
56.83
98.83%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 FC
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
S+
90.28
99.34%
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76 [U] FC
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
60.76
98.25%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 FC
Road of Resistance
 
 
S+
30.94
 
97.97%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 [S] FC Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S
67.74
83.74%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [S]
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
S++
15.99
 
 
97.52%
Lv.7 Lv.15 [S] FC Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S++
78.39
99.83%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
 
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
 
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79
Sundrop
 
 
 
 
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75
Techno Highway
 
 
 
S
36.08
80.94%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S]
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
S
26.92
 
79.78%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] Lv.56
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47
Tomorrow
 
 
 
S+
42.24
96.90%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44
Touch Of Gold
 
 
 
S++
35.28
98.98%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
 
S+
47.50
95.10%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50
Venerated
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S
48.06
89.89%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
S+
49.92
96.28%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 FC
YEJI
 
 
 
S+
61.74
98.12%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S++
55.83
99.54%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S+
35.34
93.40%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
 
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
 
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
49.49
99.21%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 FC
キミとMUSIC
 
 
 
S+
38.39
96.13%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49
光年
(konen)
 
 
 
A+
49.50
77.55%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [S]
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42

-show-
 
 
 
S+
47.94
94.05%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51
生々世々
 
 
 
 
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S+
83.14
99.28%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U]
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
71.28
99.33%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
 
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
 
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S
52.31
82.27%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [S]
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S++
89.36
98.85%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
62.71
98.80%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 FC
ドーナツホール
 
 
 
 
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54
ピコラセテ
 
S+
16.33
 
S++
67.70
99.11% 99.17%
Lv.8 Lv.15 [S] FC Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40
ホコロビシロガールズ
 
 
S+
64.29
S++
85.20
94.02% 100.00%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 [U] Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
S++
10.58
S++
16.00
S++
27.72
S+
49.53
98.87% 100.00% 99.29% 97.90%
Lv.10 [U] FC Lv.16 FC Lv.36 FC Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
62.95
99.59%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 [U] FC
海色
 
 
 
S
45.82
79.94%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58
メモリーズ
 
 
 
S+
42.14
98.26%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 FC
ユメミル船
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia