REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-03-16 00:22:20

ユーザー名 ponkotsu3939
REV.ユーザーID 26615618
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 204譜面 MASTER以上クリア譜面数 102譜面
Sランク以上クリア譜面数 184譜面 S+ランク以上クリア譜面数 146譜面
S++ランククリア譜面数 76譜面 最高クリアレベル Lv.81
フルコンボ譜面数 111譜面 最高フルコンボレベル Lv.60
100%クリア譜面数 9譜面 最高100%クリアレベル Lv.30
ULTIMATE譜面数 109譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.66
MASTER以上ULT譜面数 64譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.66

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
S
44.35
A+
51.83
84.73% 73.07%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 [S] Lv.71
AHEAD
 
 
S++
22.31
S+
38.62
97.08% 96.21%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 FC Lv.35 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
51.62
89.94%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [S]
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
S++
10.78
S+
16.32
S++
42.33
98.92% 96.81% 98.79%
Lv.5 Lv.11 FC Lv.21 FC Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
S
43.29
S
57.91
82.61% 81.61%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 [S] Lv.65 [S]
angelik-vice
 
 
S
42.00
 
75.84%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
S+
52.20
A+
51.80
90.70% 74.09%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 [U] Lv.70
Azitate
 
 
S
55.05
A+
47.60
91.55% 68.91%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 [S] Lv.70
BLEEZE
S++
8.91
S++
16.36
S+
34.59
S+
55.27
99.14% 98.78% 93.64% 98.41%
Lv.9 FC Lv.16 [S] FC Lv.31 [U] Lv.47 [U] FC
Blue Destiny Blue
 
 
S+
48.20
S+
61.88
98.03% 97.33%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 [U] FC Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56
Break a spell
 
 
 
S++
52.38
97.97%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [U] FC
Break down
 
S++
22.31
S
24.81
S+
60.19
97.73% 73.22% 90.50%
Lv.11 Lv.23 FC Lv.34 Lv.57 [U]
Chase the WAVE
 
 
S++
36.81
S+
62.62
99.32% 90.89%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 [U] FC Lv.58 [U]
CHiLD
-error-
 
S++
8.72
S++
17.44
S++
39.98
97.07% 97.51% 98.29%
Lv.4 Lv.9 FC Lv.24 [U] FC Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
S+
67.51
97.31%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [U] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S+
55.69
91.25%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51 [U]
D.O.B.
 
 
 
S++
54.09
98.87%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 [U] FC
day by day
 
S++
15.60
S++
30.87
S++
45.14
100.00% 99.35% 99.65%
Lv.6 Lv.13 [U] FC Lv.26 [U] FC Lv.38 [U] FC
DAZZLING♡SEASON
S++
18.99
 
S+
60.48
A
52.00
99.64% 87.18% 65.16%
Lv.16 [U] FC Lv.35 Lv.60 [U] Lv.80
DEEP PURPLE
 
S
18.91
S++
64.15
A+
47.36
86.66% 99.55% 74.92%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 [U] FC Lv.64
Destrudo
 
 
 
S
49.60
80.81%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62
Devil's Classic
 
 
S
40.30
B+
51.19
84.63% 64.88%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 [U] Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
56.43
96.51%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [U] FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
S+
16.56
S+
55.08
A
51.47
92.07% 90.68% 66.33%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 [U] Lv.78
EMERALD♡KISS
S++
21.60
S++
36.00
S+
59.14
F
100.00% 100.00% 93.41%
Lv.19 [U] FC Lv.30 [U] FC Lv.53 [U] Lv.85
Firefox
 
 
 
S
50.16
80.23%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [S]
Five
 
 
S
22.96
S
55.02
82.28% 82.24%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61 [S]
Flowerwall
S++
5.82
S++
7.53
S++
23.74
S++
47.50
97.44% 98.78% 99.64% 99.87%
Lv.6 FC Lv.7 [S] FC Lv.20 [U] FC Lv.40 [U] FC
Get the glory
 
S+
17.76
S
22.96
S+
56.43
95.96% 82.11% 96.97%
Lv.6 Lv.17 [S] Lv.37 Lv.49 [U] FC
Giant Killing
 
 
S
48.97
A+
53.96
84.12% 76.09%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 [S] Lv.71
GLOW
 
 
 
S++
49.89
99.40%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
 
 
S+
34.20
A+
50.32
95.15% 74.97%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 [U] Lv.68
Hello, Mr.crosbie
 
 
S+
39.47
S+
64.02
97.26% 97.56%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 [S] FC Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
S++
24.00
S++
42.76
S+
62.49
100.00% 99.33% 93.39%
Lv.11 Lv.20 [U] FC Lv.36 [U] FC Lv.56 [U]
Hopes Bright
 
 
S
20.50
S++
51.74
82.00% 98.63%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 [U] FC
Human Nature
 
 
S+
25.86
S+
57.13
98.61% 98.41%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 [S] FC Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
 
 
 
 
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
S++
16.00
S
25.52
S+
51.88
S
59.40
100.00% 88.88% 94.35% 80.24%
Lv.16 FC Lv.29 Lv.46 [U] Lv.72 [S]
Inner Urge
 
 
 
S++
57.01
99.56%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [U] FC
Iroha
 
 
 
S
50.21
83.59%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [S]
killy killy JOKER
 
S++
14.01
S
22.67
S+
71.82
98.96% 84.43% 97.48%
Lv.6 Lv.13 [S] FC Lv.42 Lv.63 [U]
Landing on the moon
 
 
S+
34.48
S+
51.74
95.80% 96.09%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] FC Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S+
52.80
96.93%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Light My Fire
 
 
 
S+
55.08
89.18%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [U]
Metallical parade
 
 
 
S+
59.50
87.52%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 [U]
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
61.69
97.42%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 [U] FC
Perfect laughter
 
 
 
S++
59.35
97.77%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 [U] FC
Phase Angel
 
 
 
S
56.48
79.63%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [S]
PIG-O
 
 
 
S+
60.35
93.60%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [S]
Pinky Magic
 
 
A+
27.35
 
72.01%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74
Planet Calling
 
 
 
S++
57.03
97.77%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [U] FC
Power
 
 
S+
36.36
F
87.46%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S+
48.02
98.73%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
S++
17.45
S+
40.92
S
56.13
97.39% 93.01% 84.01%
Lv.8 Lv.18 FC Lv.44 Lv.63 [S]
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S
50.46
81.03%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [S]
Road of Resistance
 
 
S+
30.94
S+
56.40
97.72% 94.27%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 [S] FC Lv.50 [U]
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
A+
31.50
A+
51.58
75.81% 67.74%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
S+
14.35
S
29.52
S+
54.09
93.40% 86.43% 92.78%
Lv.7 Lv.15 [S] FC Lv.37 [U] Lv.49 [U]
Silbury Sign
 
 
 
S+
64.15
99.09%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U] FC
some day
(instrumental)
 
 
S+
46.44
B+
50.22
90.65% 62.06%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 [U] Lv.81
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S
64.94
84.75%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U]
Spica
 
 
 
S++
65.84
98.75%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
S
52.62
86.72%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 [U]
Summer End Anthem
 
 
S+
52.04
B+
50.56
83.75% 64.18%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 [S] Lv.79
Sundrop
 
 
S+
44.97
A
50.24
87.61% 67.66%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 [S] Lv.75
Techno Highway
 
 
 
S+
57.52
94.34%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [U]
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
49.10
93.52%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44 [U]
The Signs Of The Last Day
 
 
S+
37.62
S+
57.28
97.80% 93.98%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] FC Lv.56 [S] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S++
65.65
97.17%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 [U] FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
S++
8.40
S++
15.43
S++
40.39
S++
53.01
100.00% 99.47% 99.58% 98.51%
Lv.7 [U] FC Lv.13 [U] FC Lv.34 [U] FC Lv.47 [U] FC
Tomorrow
 
 
S++
28.80
S++
51.74
100.00% 98.76%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 [U] FC Lv.44 [U] FC
Touch Of Gold
 
 
S++
25.08
S++
47.50
96.58% 99.27%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 [U] FC Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
S++
43.94
S
48.38
99.03% 80.92%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 [U] FC Lv.55 [S]
→unfinished→
 
 
 
S+
58.20
97.81%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Venerated
 
 
 
S
52.36
77.65%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
 
 
S+
64.68
98.40%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S++
63.50
98.81%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54 [U] FC
X-encounter
 
 
 
S+
60.52
97.84%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 [U]
YEJI
 
S++
26.40
S++
42.76
S
55.44
100.00% 99.43% 86.23%
Lv.10 Lv.22 [U] FC Lv.36 [U] FC Lv.63 [S]
雨の音が虹を呼ぶ
S
5.70
S++
11.75
S
29.64
S+
50.14
95.25% 98.24% 95.62% 97.09%
Lv.6 Lv.12 FC Lv.26 [U] FC Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
S++
18.00
S++
30.87
S++
45.14
100.00% 99.50% 99.84%
Lv.7 Lv.15 [U] FC Lv.26 [U] FC Lv.38 [U] FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
S+
18.43
S
31.98
S
60.70
97.64% 82.52% 86.76%
Lv.9 Lv.19 FC Lv.39 Lv.69 [S]
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
S++
11.40
S++
24.70
S+
40.17
95.42% 95.72% 93.43%
Lv.5 Lv.10 [U] FC Lv.26 FC Lv.36 [U] FC
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
48.99
98.95%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [S] FC
キミとMUSIC
S++
6.79
S++
9.79
S+
30.87
S++
58.21
97.71% 98.58% 99.54% 99.50%
Lv.7 FC Lv.10 FC Lv.26 [U] FC Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
 
S
16.59
S+
31.35
A+
55.17
79.35% 95.51% 79.01%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [S]
古代の息吹き
 
 
S++
33.26
S+
45.90
99.75% 97.06%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 [U] FC Lv.45 [U] FC
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S++
48.49
94.66%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43 [U] FC
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
48.38
98.41%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [U] FC

-show-
 
 
 
S++
56.91
96.28%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [U] FC
生々世々
 
 
 
S+
58.51
96.92%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
S++
15.83
A
19.19
S+
43.06
S
60.06
99.66% 80.12% 88.87% 80.06%
Lv.16 FC Lv.25 Lv.45 [S] Lv.70 [S]
大殺界がらくたシンパシー
 
 
S+
41.46
S+
70.56
96.43% 98.09%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 [U] FC Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
A+
26.64
A+
54.02
72.08% 74.24%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
S+
39.90
S++
51.08
95.27% 99.35%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 [U] FC Lv.43 [U] FC
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
63.74
95.62%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [S]
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
S+
60.48
A
49.40
90.97% 65.81%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 [U] Lv.76
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S
54.40
85.17%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64
ドーナツホール
 
 
 
S++
64.15
99.79%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
S++
16.33
S+
32.55
S
57.42
99.40% 93.93% 87.71%
Lv.8 Lv.15 [S] FC Lv.38 Lv.66 [S]
フローライト
 
 
 
S++
47.50
99.69%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 [U] FC
ホコロビシロガールズ
 
 
S+
50.78
S
53.25
81.97% 75.58%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 [S] Lv.71
星達のメロディ
 
S++
15.52
S
25.75
S++
52.26
97.82% 92.77% 99.25%
Lv.10 Lv.16 FC Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
S++
14.24
S++
30.26
S++
62.95
99.12% 97.56% 99.59%
Lv.9 Lv.12 [U] FC Lv.26 [U] FC Lv.53 [U] FC
海色
S++
12.80
S++
26.13
S+
44.91
S+
59.84
97.92% 99.44% 96.41% 90.20%
Lv.11 [U] FC Lv.22 [U] FC Lv.39 [U] Lv.58 [U]
メモリーズ
 
 
 
S+
50.56
98.55%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 [U] FC
ユメミル船
 
S++
11.75
S++
32.91
S++
69.37
98.82% 98.68% 98.46%
Lv.6 Lv.12 FC Lv.35 [U] FC Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia