REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-03-28 22:43:30

ユーザー名 黒須りふ
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 97譜面 MASTER以上クリア譜面数 94譜面
Sランク以上クリア譜面数 95譜面 S+ランク以上クリア譜面数 92譜面
S++ランククリア譜面数 51譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 84譜面 最高フルコンボレベル Lv.85
100%クリア譜面数 2譜面 最高100%クリアレベル Lv.55
ULTIMATE譜面数 45譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 45譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
A+
56.08
79.25%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71
AHEAD
 
 
 
S++
40.30
96.89%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
37.62
98.11%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 [U] FC
Amateras
 
 
 
S++
74.88
96.68%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
F
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
 
S+
80.62
96.34%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S+
63.69
91.04%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70
BLEEZE
 
 
 
S++
46.06
98.94%
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47 FC
Blue Destiny Blue
 
 
 
S+
48.88
94.25%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [S] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56
Break a spell
 
 
 
S++
52.92
98.52%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [U] FC
Break down
 
 
 
S+
59.35
97.64%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [U] FC
Chase the WAVE
 
 
 
S++
68.90
99.81%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S++
36.08
97.77%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Climaxxx Party
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S+
45.39
89.33%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
S+
40.48
88.68%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
S++
45.60
100.00%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 [U] FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S++
95.02
99.50%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
S+
74.49
97.75%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U] FC
Destrudo
 
 
 
S+
60.76
98.16%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 FC
Devil's Classic
 
 
 
 
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
47.53
97.54%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S++
90.78
98.02%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
 
 
 
S++
100.96
99.39%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U] FC
Firefox
 
 
 
S+
65.65
97.06%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [U] FC
Five
 
 
 
S++
52.80
96.96%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61 FC
Flowerwall
 
 
 
S+
41.89
97.60%
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40 [U] FC
Get the glory
 
 
 
S++
46.55
95.60%
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49 FC
Giant Killing
 
 
 
S++
65.28
96.00%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 FC
GLOW
 
 
 
S++
41.16
98.92%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 FC
Heartstrings
 
 
 
S+
72.16
97.32%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S+
55.68
96.15%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 FC
HISTORIA
 
 
 
S+
54.87
98.83%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 FC
Hopes Bright
 
 
 
S++
38.80
97.40%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 FC
Human Nature
 
 
 
S+
43.65
97.30%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53 FC
I Believe Someday
 
 
 
 
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
 
 
 
S+
77.74
97.16%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S
39.36
82.24%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
 
S+
53.90
98.45%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 FC
killy killy JOKER
 
 
 
S+
45.60
95.24%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63 FC
Landing on the moon
 
 
S+
35.20
S++
45.08
97.71% 98.65%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] FC Lv.49 FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S++
57.60
99.04%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Light My Fire
 
 
 
S+
44.82
83.35%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
S++
67.02
98.85%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 [U] FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
48.96
96.07%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 FC
Perfect laughter
 
 
 
S+
59.97
98.94%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 [U] FC
Phase Angel
 
 
 
S++
77.22
99.05%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
 
S+
68.67
97.41%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
 
A+
55.50
75.15%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74
Planet Calling
 
 
 
S++
43.56
99.53%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 FC
Power
 
 
S
32.47
S+
74.49
82.90% 97.35%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69 [U] FC
Re:Milky way
 
 
 
S++
54.09
98.48%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
S++
55.10
95.88%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 FC
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
60.76
98.14%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 FC
Road of Resistance
 
 
 
S++
57.60
96.96%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50 [U] FC
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
F
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
S+
39.89
95.49%
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49 FC
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
 
 
 
S+
94.28
97.53%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S++
78.39
99.91%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
 
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
 
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79
Sundrop
 
 
 
S+
88.20
98.36%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
S++
39.77
97.32%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
36.96
84.97%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
S++
33.07
S++
54.32
97.50% 97.39%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] FC Lv.56 FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
46.80
83.70%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 [U]
Tomorrow
 
 
 
S++
52.27
99.29%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 [U] FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
34.91
97.53%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S++
64.68
98%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55 [U] FC
→unfinished→
 
 
 
S+
46.50
93.35%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50
Venerated
 
 
 
S+
74.10
95.86%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [U] FC
ViViD
 
 
 
S++
66.00
100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
S+
51.84
96.55%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54 FC
X-encounter
 
 
 
S+
50.44
97.32%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 FC
YEJI
 
 
 
S++
61.74
98.64%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S+
39.77
97.09%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S++
37.23
98.62%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S++
80.31
97.33%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U] FC
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S
26.64
74.23%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
49.49
99.08%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 FC
キミとMUSIC
 
 
 
S+
46.56
97.66%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 [U] FC
光年
(konen)
 
 
 
S++
59.40
99.05%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 FC
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S++
48.87
97.09%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [U] FC

-show-
 
 
 
S+
47.94
94.64%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 FC
生々世々
 
 
 
S++
51.94
98.64%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S+
82.32
98.30%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
69.82
97.70%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S+
85.83
98.44%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [U] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S+
47.98
93.46%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [U]
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S++
68.19
98.13%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S+
88.46
97.21%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
62.08
97.29%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 FC
ドーナツホール
 
 
 
S+
64.15
99.19%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 [U] FC
ピコラセテ
 
 
 
S++
54.71
96.92%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 FC
フローライト
 
 
 
S++
39.19
98.32%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S++
83.48
98.15%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S++
40.73
97.65%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 FC
ホントのワタシ
 
 
 
S++
51.94
98.91%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 FC
海色
 
 
 
S++
56.26
97.43%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 FC
メモリーズ
 
 
 
S++
42.57
99.85%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 FC
ユメミル船
 
 
 
S++
63.50
98.84%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia