REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-28 01:01:19

ユーザー名 つむぎ
REV.ユーザーID 64821458
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 95譜面 MASTER以上クリア譜面数 81譜面
Sランク以上クリア譜面数 79譜面 S+ランク以上クリア譜面数 66譜面
S++ランククリア譜面数 27譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 49譜面 最高フルコンボレベル Lv.80
100%クリア譜面数 2譜面 最高100%クリアレベル Lv.55
ULTIMATE譜面数 40譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 40譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S++
84.33
99.41%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
S++
37.34
97.97%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 [S] FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
58.45
84.23%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [U]
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S+
38.80
98.28%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 [S] FC
Amateras
 
 
 
S+
75.66
97.23%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
S++
23.95
 
 
S
75.75
99.72% 84.52%
Lv.22 [S] FC Lv.33 Lv.56 Lv.82 [S]
Another Essence
 
 
 
S+
80.62
96.73%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S+
66.20
86.19%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [S]
BLEEZE
 
 
 
S
42.39
82.81%
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47 [S]
Blue Destiny Blue
 
 
 
S+
68.19
98.35%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S+
64.51
96.84%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S++
49.00
99.26%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 [S] FC
Break down
 
 
 
A+
43.32
76.63%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57
Chase the WAVE
 
 
 
S++
68.19
98.20%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [U] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S+
33.28
89.40%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [S]
Climaxxx Party
 
 
 
S+
68.19
98.06%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 [U] FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
 
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
S+
49.58
98.62%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 [S] FC
day by day
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
S++
59.40
S++
95.02
99.32% 99.50%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 FC Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
S++
53.46
S
56.30
99.40% 80.97%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 FC Lv.64 [S]
Destrudo
 
 
 
S+
57.03
92.27%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62
Devil's Classic
 
 
 
S+
94.06
98.28%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
52.28
97.54%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 [S] FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S+
87.98
94.40%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U]
EMERALD♡KISS
 
S
27.00
S+
51.94
S+
83.62
90.39% 98.84% 87.72%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U]
Firefox
 
 
 
A+
48.27
77.87%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [S]
Five
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
S+
40.02
91.10%
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40 [S]
Get the glory
 
 
 
S++
52.81
98.07%
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49 [S] FC
Giant Killing
 
 
 
A+
53.96
76.25%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71
GLOW
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42
Heartstrings
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S++
67.51
97.82%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 [U] FC
HISTORIA
 
 
 
S++
66.52
99.32%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
S
40.65
84.02%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 [S]
Human Nature
 
 
 
 
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53
I Believe Someday
 
 
 
S
59.28
76.84%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
 
 
 
S++
84.67
98.05%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
S+
47.50
90.94%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 [S]
Iroha
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55
killy killy JOKER
 
 
 
S++
74.08
98.22%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63 [U] FC
Landing on the moon
 
 
 
S+
57.61
98.92%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
 
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50
Light My Fire
 
 
 
 
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
 
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53
Perfect laughter
 
 
 
A+
39.78
78.77%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65
PIG-O
 
 
 
S+
69.37
98.91%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
 
S++
86.13
97.99%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
 
 
S+
51.20
95.89%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S] FC
Power
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.38 Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S+
48.02
87.38%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U]
REPLAY
 
 
 
S
50.40
80.58%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62
Road of Resistance
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S
66.91
79.74%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [S]
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
S
48.70
82.31%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [S]
some day
(instrumental)
 
 
 
A+
61.56
76.10%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S+
77.61
98.98%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S+
66.52
99.06%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
S+
84.37
93.04%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U]
Sundrop
 
 
 
A+
54.74
73.51%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75
Techno Highway
 
 
 
S++
55.53
99.20%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
41.12
85.80%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44 [S]
The Signs Of The Last Day
 
 
 
 
Lv.10 Lv.21 Lv.38 Lv.56
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S+
45.12
96.59%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 FC
Tomorrow
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44
Touch Of Gold
 
 
 
 
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
 
A+
36.49
73.86%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50
Venerated
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
S
14.88
 
S++
66.00
93.97% 100.00%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 [U] FC
WE GO
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
S
26.24
S+
60.52
82.33% 97.62%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 [U] FC
YEJI
 
 
 
S++
74.08
98.96%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S
45.10
80.53%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U]
アンビリーバーズ
 
 
 
S+
40.95
98.16%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 [S] FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
79.48
96.41%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U] FC
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
A
21.59
60.58%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
58.78
98.43%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
A
32.34
66.56%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49
光年
(konen)
 
 
 
S++
78.39
99.05%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S+
39.73
86.86%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [S]

-show-
 
 
 
S+
49.92
89.14%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [S]
生々世々
 
 
 
S+
62.32
98.76%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
A
31.05
S+
82.32
69.81% 98.57%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
B+
23.75
S++
69.12
66.04% 99.14%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S+
85.83
98.52%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [U] FC
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S+
43.50
92.90%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [S]
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S++
71.73
99.16%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
A+
24.35
A
39.59
S++
88.46
84.96% 66.40% 97.21%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
62.65
89.52%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [S]
ドーナツホール
 
 
 
S++
53.46
99.19%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 FC
ピコラセテ
 
 
A
25.07
S++
76.81
66.37% 97.52%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S++
43.10
98.77%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 [S] FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S++
84.33
99.31%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S++
57.01
100.00%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [U] FC
ホントのワタシ
 
 
 
 
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53
海色
B+
6.93
 
B
21.45
S
46.40
63.37% 55.01% 80.11%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58
メモリーズ
 
 
 
S+
43.98
93.57%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 [S]
ユメミル船
 
 
 
S++
69.37
98.75%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia