REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-04-14 00:24:37

ユーザー名 noa
REV.ユーザーID 98789206
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 113譜面 MASTER以上クリア譜面数 108譜面
Sランク以上クリア譜面数 104譜面 S+ランク以上クリア譜面数 94譜面
S++ランククリア譜面数 45譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 87譜面 最高フルコンボレベル Lv.80
100%クリア譜面数 3譜面 最高100%クリアレベル Lv.60
ULTIMATE譜面数 39譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.80
MASTER以上ULT譜面数 38譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.80

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
S+
82.63
97.67%
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71 [U] FC
AHEAD
 
 
 
S++
32.34
98.64%
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35 FC
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
S+
66.81
96.72%
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58 [U] FC
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
S++
30.72
96.90%
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36 FC
Amateras
 
 
 
S++
72.57
97.79%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
 
A+
57.40
70.02%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82
Another Essence
 
 
 
S+
60.81
79.22%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [S]
Azitate
 
 
 
A+
47.60
68.50%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70
BLEEZE
 
 
 
S++
45.59
97.53%
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47 FC
Blue Destiny Blue
 
 
 
S+
53.19
96.51%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [S] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
S++
65.84
98.36%
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Break a spell
 
 
 
S++
44.10
98.34%
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45 FC
Break down
 
 
 
S+
59.56
95.87%
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57 [S] FC
Chase the WAVE
 
 
 
S++
61.88
97.83%
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58 [S] FC
CHiLD
-error-
 
 
 
S++
30.38
98.11%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 FC
Climaxxx Party
 
 
 
S++
56.83
98.60%
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58 FC
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
S+
58.75
96.47%
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51 [U] FC
D.O.B.
 
 
 
S+
44.16
96.37%
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46 FC
day by day
 
 
 
S+
37.23
98.07%
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38 FC
DAZZLING♡SEASON
 
 
S
60.48
S++
94.06
84.36% 98.57%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 [U] Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
A+
57.02
81.70%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [S]
Destrudo
 
 
 
S+
55.92
82.00%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [S]
Devil's Classic
 
 
 
S+
71.28
85.42%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [S]
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
47.03
96.64%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S
69.49
81.52%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [S]
EMERALD♡KISS
 
 
S
37.43
S
74.78
78.80% 82.35%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [S]
Firefox
 
 
 
S++
56.43
95.74%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [S] FC
Five
 
 
 
S
50.32
75.94%
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61 [S]
Flowerwall
 
 
 
S++
35.28
98.86%
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40 FC
Get the glory
 
 
 
S++
57.61
98.35%
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49 [U] FC
Giant Killing
 
 
 
A+
47.60
70.64%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71
GLOW
 
 
 
S+
49.89
99.16%
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42 [U] FC
Heartstrings
 
 
 
S+
72.62
96.43%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68 [U] FC
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
S+
55.10
95.38%
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58 FC
HISTORIA
 
 
 
S++
65.84
99.02%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
S+
37.59
94.26%
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44 FC
Human Nature
 
 
 
S++
51.94
98.57%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53 FC
I Believe Someday
 
 
 
A
51.47
66.01%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78
I.D.
 
 
 
S+
76.02
96.11%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [S] FC
Inner Urge
 
 
 
S++
46.56
97.82%
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48 FC
Iroha
 
 
 
S++
53.90
98.35%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 FC
killy killy JOKER
 
 
 
S+
45.60
95.24%
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63 FC
Landing on the moon
 
 
S
33.38
S+
44.62
92.85% 97.57%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] Lv.49 FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
S+
48.50
97.56%
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50 FC
Light My Fire
 
 
 
S+
62.20
96.21%
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54 [U] FC
Metallical parade
 
 
 
S+
55.28
97.04%
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57 FC
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
49.98
98.15%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 FC
Perfect laughter
 
 
 
S+
59.97
98.36%
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51 [U] FC
Phase Angel
 
 
 
S
60.76
85.34%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [S]
PIG-O
 
 
 
S+
68.67
97.82%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59 [U] FC
Pinky Magic
 
 
 
S++
79.92
97.82%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
 
 
S++
52.81
98.70%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [S] FC
Power
 
 
A+
28.50
A+
50.37
72.53% 73.08%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S++
54.63
100.00%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
S++
56.83
98.10%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63 FC
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
60.01
88.66%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62 [S]
Road of Resistance
 
 
 
S++
59.38
99.31%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50 [U] FC
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S
66.91
79.53%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [S]
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
S+
40.73
97.48%
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49 FC
Silbury Sign
 
 
 
S+
63.50
98.45%
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54 [U] FC
some day
(instrumental)
 
 
 
A
51.84
64.77%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
S+
76.81
97.38%
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66 [U] FC
Spica
 
 
 
S+
65.18
97.92%
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Street Fighter V
 
 
 
S+
49.46
97.17%
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51 FC
Summer End Anthem
 
 
 
S++
91.94
97.92%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
A
50.24
67.30%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75
Techno Highway
 
 
 
S++
44.18
98.90%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [S] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
41.80
95.75%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44 FC
The Signs Of The Last Day
 
 
S+
30.00
S++
59.75
88.57% 97.49%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] Lv.56 [S] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
S++
55.28
97.29%
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57 FC
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
S++
46.06
98.22%
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47 FC
Tomorrow
 
 
 
S++
42.68
97.69%
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44 FC
Touch Of Gold
 
 
 
S++
52.27
99.27%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
S++
64.68
98.15%
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55 [U] FC
→unfinished→
 
 
 
S+
58.20
97.95%
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50 [U] FC
Venerated
 
 
 
S
62.83
84.07%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68 [S]
ViViD
 
 
 
S++
53.35
97.60%
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55 FC
WE GO
 
 
 
S++
62.84
97.84%
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54 [U] FC
X-encounter
 
 
 
S+
49.92
96.28%
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52 FC
YEJI
 
 
 
S++
74.83
99.06%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 [U] FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S+
39.36
96.18%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 FC
アンビリーバーズ
 
 
 
S++
44.67
98.31%
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38 [U] FC
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
68.31
90.76%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [S]
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
S+
32.75
91.38%
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36 FC
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
60.00
100.00%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 [U] FC
キミとMUSIC
 
 
 
S
37.20
93.61%
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49 FC
光年
(konen)
 
 
 
S+
63.16
87.57%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [S]
古代の息吹き
 
 
 
S+
51.84
96.77%
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45 [U] FC
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
S+
49.53
96.50%
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43 [U] FC
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
S++
49.39
98.81%
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42 [U] FC

-show-
 
 
 
S++
59.97
98.95%
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51 [U] FC
生々世々
 
 
 
S+
51.41
97.78%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
S++
83.14
99.05%
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70 [U] FC
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
S++
72.00
100.00%
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60 [U] FC
堕罪
 
 
 
S+
65.84
82.10%
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73 [S]
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S++
49.53
96.29%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43 [U] FC
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S+
67.51
97.58%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [U] FC
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
S++
80.25
96.96%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76 [U] FC
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
62.71
98.16%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 FC
ドーナツホール
 
 
 
S+
53.46
99.29%
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54 FC
ピコラセテ
 
 
 
S+
66.33
97.45%
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66 [U] FC
フローライト
 
 
 
S+
38.80
97.70%
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40 FC
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S++
70.28
99.04%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 FC
星達のメロディ
 
 
 
S++
45.27
98.88%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [S] FC
ホントのワタシ
 
 
 
S+
51.41
97.42%
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53 FC
海色
 
 
 
S+
48.99
98.01%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 FC
メモリーズ
 
 
 
S++
42.57
99.56%
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43 FC
ユメミル船
 
 
 
S+
69.37
98.94%
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59 [U] FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia