REV. RankPoint Simulator トップ > クリア状況表

クリア状況表

最終更新時刻: 2016-07-06 10:38:38

ユーザー名 きゃすぱぁ11才
REV.ユーザーID 28952560
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

クリア状況

クリア譜面数 60譜面 MASTER以上クリア譜面数 55譜面
Sランク以上クリア譜面数 52譜面 S+ランク以上クリア譜面数 45譜面
S++ランククリア譜面数 24譜面 最高クリアレベル Lv.85
フルコンボ譜面数 39譜面 最高フルコンボレベル Lv.81
100%クリア譜面数 1譜面 最高100%クリアレベル Lv.80
ULTIMATE譜面数 36譜面 最高ULTIMATEレベル Lv.85
MASTER以上ULT譜面数 36譜面 MASTER以上最高ULTレベル Lv.85

曲リスト

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Accept
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Adverse Effect
 
 
 
 
Lv.9 Lv.15 Lv.48 Lv.71
AHEAD
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.25 Lv.35
All You Need Is Beat(s)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
All You Need Is Beat(s)
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
ALONE
 
 
 
 
Lv.5 Lv.11 Lv.21 Lv.36
Amateras
 
 
 
S++
45780
74.08
98.97%
Lv.13 Lv.21 Lv.48 Lv.65 [U] FC
angelik-vice
 
 
A
26030
38.64
S
60120
78.47
69.49% 87.71%
Lv.22 Lv.33 Lv.56 Lv.82 [S]
Another Essence
 
 
 
S++
45960
74.44
97.90%
Lv.11 Lv.25 Lv.50 Lv.70 [U] FC
Azitate
 
 
 
S++
51510
83.14
99.92%
Lv.14 Lv.24 Lv.55 Lv.70 [U] FC
BLEEZE
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.31 Lv.47
Blue Destiny Blue
 
 
 
S++
35030
61.15
98.66%
Lv.12 Lv.22 Lv.41 Lv.58 [U] FC
Blue Destiny Blue ETERNAL
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.36 Lv.56
Break a spell
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.31 Lv.45
Break down
 
 
 
 
Lv.11 Lv.23 Lv.34 Lv.57
Chase the WAVE
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.31 Lv.58
CHiLD
-error-
 
 
 
S+
18310
34.96
94.87%
Lv.4 Lv.9 Lv.24 Lv.34 [U] FC
Climaxxx Party
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
Climaxxx Party
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.19 Lv.32 Lv.58
code_
 
 
 
 
Lv.6 Lv.15 Lv.30 Lv.51
D.O.B.
 
 
 
 
Lv.9 Lv.17 Lv.31 Lv.46
day by day
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.26 Lv.38
DAZZLING♡SEASON
 
 
 
S++
55620
96.00
100.00%
Lv.16 Lv.35 Lv.60 Lv.80 [U] FC
DEEP PURPLE
 
 
 
S++
37810
76.02
99.90%
Lv.14 Lv.22 Lv.54 Lv.64 [U] FC
Destrudo
 
 
 
S+
33750
72.91
98.16%
Lv.10 Lv.19 Lv.41 Lv.62 [U] FC
Devil's Classic
 
 
 
S+
67010
95.02
99.31%
Lv.15 Lv.27 Lv.40 Lv.80 [U] FC
Dr. WILY STAGE 1
-OMEGAMAN MIX-
 
 
 
S+
26710
47.53
97.67%
Lv.14 Lv.21 Lv.34 Lv.49 FC
DYNAMITE SENSATION REV.
 
 
 
S++
46610
92.65
99.91%
Lv.8 Lv.18 Lv.51 Lv.78 [U] FC
EMERALD♡KISS
 
 
A+
31960
36.00
S+
77710
100.96
75.48% 99.12%
Lv.19 Lv.30 Lv.53 Lv.85 [U]
Firefox
 
 
 
S+
38220
58.93
94.46%
Lv.7 Lv.13 Lv.36 Lv.57 [S]
Five
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.37 Lv.61
Flowerwall
 
 
 
S++
27120
42.33
98.48%
Lv.6 Lv.7 Lv.20 Lv.40 [U] FC
Get the glory
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.37 Lv.49
Giant Killing
 
 
 
S++
41030
79.15
97.25%
Lv.11 Lv.25 Lv.53 Lv.71 [U] FC
GLOW
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.28 Lv.42
Heartstrings
 
 
 
B+
28890
37.19
60.89%
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.68
Hello, Mr.crosbie
 
 
 
 
Lv.7 Lv.18 Lv.37 Lv.58
HISTORIA
 
 
 
S++
37450
66.52
99.51%
Lv.11 Lv.20 Lv.36 Lv.56 [U] FC
Hopes Bright
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.25 Lv.44
Human Nature
 
 
 
S+
23060
52.92
98.73%
Lv.5 Lv.14 Lv.24 Lv.53 [U] FC
I Believe Someday
 
 
 
S+
49730
73.77
86.64%
Lv.14 Lv.27 Lv.47 Lv.78 [S]
I.D.
 
 
 
S+
45310
84.67
98.54%
Lv.16 Lv.29 Lv.46 Lv.72 [U] FC
Inner Urge
 
 
 
 
Lv.9 Lv.22 Lv.36 Lv.48
Iroha
 
 
 
S+
35100
65.32
99.07%
Lv.12 Lv.19 Lv.41 Lv.55 [U] FC
killy killy JOKER
 
 
 
 
Lv.6 Lv.13 Lv.42 Lv.63
Landing on the moon
 
 
S+
17890
31.58
S++
27470
54.63
87.42% 99.05%
Lv.13 Lv.26 Lv.33 [S] Lv.49 [U] FC
Let Me Give You My Heart
 
 
 
 
Lv.12 Lv.18 Lv.32 Lv.50
Light My Fire
 
 
 
 
Lv.11 Lv.26 Lv.33 Lv.54
Metallical parade
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.28 Lv.57
My Recklessness
(仮収録)
 
 
 
 
Lv.12 Lv.22 Lv.33 Lv.58
Paradise Regained
 
 
 
S++
28980
49.98
98.40%
Lv.10 Lv.16 Lv.28 Lv.53 FC
Perfect laughter
 
 
 
 
Lv.7 Lv.20 Lv.35 Lv.51
Phase Angel
 
 
 
S++
36050
77.22
99.47%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.65 [U] FC
PIG-O
 
 
 
S
23300
49.56
84.69%
Lv.13 Lv.19 Lv.34 Lv.59
Pinky Magic
 
 
 
S++
43070
87.01
98.58%
Lv.16 Lv.24 Lv.44 Lv.74 [U] FC
Planet Calling
 
 
 
S++
31670
52.27
99.88%
Lv.10 Lv.17 Lv.36 Lv.49 [U] FC
Power
 
 
S
16000
33.26
B
19140
37.75
84.24% 59.81%
Lv.12 Lv.19 Lv.38 [S] Lv.69
Re:Milky way
 
 
 
S+
29640
54.63
99.24%
Lv.5 Lv.13 Lv.29 Lv.46 [U] FC
REPLAY
 
 
 
A+
26760
50.40
80.52%
Lv.8 Lv.18 Lv.44 Lv.63
Reseed
(Another Edit)
 
 
 
S+
41920
71.88
86.39%
Lv.10 Lv.20 Lv.55 Lv.76 [S]
Rhapsody in Blue
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
31710
54.56
88.39%
Lv.6 Lv.18 Lv.34 Lv.62
Road of Resistance
 
 
 
A+
22050
39.00
78.34%
Lv.7 Lv.15 Lv.36 Lv.50
Satellite System
ft. Diana Chiaki
 
 
 
S+
50870
89.61
98.19%
Lv.17 Lv.28 Lv.49 Lv.77 [U] FC
Shooting Star
feat. HISASHI (GLAY)
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.37 Lv.49
Silbury Sign
 
 
 
 
Lv.9 Lv.20 Lv.35 Lv.54
some day
(instrumental)
 
 
 
S++
44640
95.24
98.48%
Lv.8 Lv.13 Lv.43 Lv.81 [U] FC
SOMEDAY
-00.prologue-
 
 
 
 
Lv.6 Lv.16 Lv.36 Lv.66
Spica
 
 
 
 
Lv.10 Lv.23 Lv.36 Lv.56
Street Fighter V
 
 
 
 
Lv.11 Lv.17 Lv.32 Lv.51
Summer End Anthem
 
 
 
S++
54030
93.85
99.51%
Lv.13 Lv.23 Lv.57 Lv.79 [U] FC
Sundrop
 
 
 
S++
42120
86.71
99.59%
Lv.14 Lv.24 Lv.47 Lv.75 [U] FC
Techno Highway
 
 
 
S+
37120
48.69
99.10%
Lv.9 Lv.16 Lv.38 Lv.51 [U] FC
The Four Seasons -SPRING-
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.44
The Signs Of The Last Day
 
 
S
23440
28.97
S++
36370
66.52
85.27% 99.29%
Lv.10 Lv.21 Lv.38 [S] Lv.56 [U] FC
Theme of Chun-Li
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.13 Lv.24 Lv.38 Lv.57
Theme of Ryu
-SFIV Arrange-
 
 
 
 
Lv.7 Lv.13 Lv.34 Lv.47
Tomorrow
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.24 Lv.44
Touch Of Gold
 
 
 
S++
26260
42.76
99.85%
Lv.5 Lv.9 Lv.28 Lv.44 [U] FC
Ultra Street Fighter IV
 
 
 
 
Lv.14 Lv.21 Lv.37 Lv.55
→unfinished→
 
 
 
 
Lv.8 Lv.16 Lv.32 Lv.50
Venerated
 
 
 
A+
24340
50.69
78.04%
Lv.8 Lv.15 Lv.43 Lv.68
ViViD
 
 
 
 
Lv.9 Lv.16 Lv.35 Lv.55
WE GO
 
 
 
 
Lv.10 Lv.18 Lv.34 Lv.54
X-encounter
 
 
 
 
Lv.8 Lv.20 Lv.32 Lv.52
YEJI
 
 
 
S+
35250
61.74
98.75%
Lv.10 Lv.22 Lv.36 Lv.63 FC
雨の音が虹を呼ぶ
 
 
 
S++
23930
48.69
99.54%
Lv.6 Lv.12 Lv.26 Lv.47 [U] FC
アンビリーバーズ
 
 
 
 
Lv.7 Lv.15 Lv.26 Lv.38
イジメ、ダメ、ゼッタイ
 
 
 
S+
32690
80.31
97.33%
Lv.9 Lv.19 Lv.39 Lv.69 [U] FC
いつか王子様が
(Remix Ver.)
 
 
 
 
Lv.10 Lv.17 Lv.33 Lv.59
英雄の証
~ 4Version
 
 
 
 
Lv.5 Lv.10 Lv.26 Lv.36
カノン
(Remix Ver.)
 
 
 
S+
28980
48.99
98.43%
Lv.7 Lv.17 Lv.28 Lv.50 FC
キミとMUSIC
 
 
 
 
Lv.7 Lv.10 Lv.26 Lv.49
光年
(konen)
 
 
 
S+
48220
70.56
98.97%
Lv.10 Lv.21 Lv.40 Lv.66 [U] FC
古代の息吹き
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.28 Lv.45
灼熱の刃
~ディノバルド
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.24 Lv.43
シュガーソングとビターステップ
 
 
 
 
Lv.6 Lv.17 Lv.30 Lv.42

-show-
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.35 Lv.51
生々世々
 
 
 
S++
30240
62.95
99.50%
Lv.8 Lv.19 Lv.35 Lv.53 [U] FC
ジングルベル
(NM REMIX)
 
 
 
 
Lv.8 Lv.18 Lv.38 Lv.56
たのしいことだけ
 
 
 
 
Lv.16 Lv.25 Lv.45 Lv.70
大殺界がらくたシンパシー
 
 
 
 
Lv.12 Lv.28 Lv.36 Lv.60
堕罪
 
 
 
 
Lv.12 Lv.21 Lv.43 Lv.73
追求
~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)
 
 
 
S
19820
38.27
89.03%
Lv.5 Lv.13 Lv.35 Lv.43
月鳴
-moonlit urge-
 
 
 
S
33370
50.40
79.02%
Lv.8 Lv.14 Lv.43 Lv.61 [S]
電脳少女は歌姫の夢を見るか?
 
 
 
A
28610
47.12
62.86%
Lv.15 Lv.29 Lv.60 Lv.76
トルコ行進曲
(Remix Ver.)
 
 
 
S++
45850
75.25
98.40%
Lv.11 Lv.19 Lv.39 Lv.64 [U] FC
ドーナツホール
 
 
 
 
Lv.11 Lv.22 Lv.40 Lv.54
ピコラセテ
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.38 Lv.66
フローライト
 
 
 
 
Lv.8 Lv.17 Lv.30 Lv.40
ホコロビシロガールズ
 
 
 
S+
53920
84.33
99.72%
Lv.14 Lv.29 Lv.57 Lv.71 [U] FC
星達のメロディ
 
 
 
S
26060
38.34
83.58%
Lv.10 Lv.16 Lv.36 Lv.48 [S]
ホントのワタシ
 
 
 
 
Lv.9 Lv.12 Lv.26 Lv.53
海色
 
 
 
S++
30300
58.78
98.25%
Lv.11 Lv.22 Lv.39 Lv.58 [U] FC
メモリーズ
 
 
 
 
Lv.8 Lv.15 Lv.28 Lv.43
ユメミル船
 
 
 
 
Lv.6 Lv.12 Lv.35 Lv.59
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia